İlk Türk Devleti nedir ve özellikleri nelerdir?

Paylaşın

İlk Türk Devleti olarak bilinen Asya Hun İmparatorluğu, M.Ö. 1760 yıllarında Moğolistan civarında kurulmuştur. Türk devlet geleneğinin ilk örneği olarak kabul edilir ve Türk adıyla kurulan ilk devlet özelliği taşır. Devletin başkenti Ötüken’dir.

metehan
M.Ö. 209 – M.Ö. 174 arasında hüküm sürmüş Büyük Hun İmparatorluğu hükümdarı olan Metehan Türk-Hun hükümdardır

Asya Hun İmparatorluğu, göçebe ve savaşçı bir karaktere sahipti. Hunlar, yerleşik hayatı benimsemez ve göçebe tarzda yaşarlardı. Bu nedenle, kuraklık gibi çevresel faktörler karşısında hemen atlarına biner ve otaklarını başka bölgelere taşırlardı. Bu sürekli hareketleri nedeniyle diğer devletlere büyük korku salmışlardır.

Hunlar’ın ordusu ücretli değildi ve atlı askerler temel güçlerini oluşturuyordu. Ordunun teşkilatı tümen sistemine göre yapılandırılmıştır. Savaş araçları arasında ok ve yaylar ön plandaydı. Yakın dövüşlerde ise kılıç ve kargı kullanılırdı.

Asya Hun İmparatorluğu, Türk tarihinin öncülüğünü yapmış ve daha sonra gelen nesillere de düzen ve sistemlerini aşılamıştır. İlk Türk sanat merkezi olarak Altay Dağları kabul edilir. Mezarlar (kurganlar), Hunlar’ın savaşçı karakterini yansıtan kılıçlar gibi değerli eşyalarla doludur ve Türk tarihinin ilk örneklerinden biridir.

İlk Türk devleti nerede kuruldu?

Orta Asya’da, Orhun ve Selenga ırmakları arasında kurulan ilk Türk devleti, Göçlerden sonra ortaya çıkmıştır. Hunların merkezi olan Ötüken, kutsal kabul edilmiştir.

İlk Türk soyu nereden gelir?

Oğuz-Türkmen başta olmak üzere pek çok boy, 10. yüzyılda Orta Asya’dan, çoğunlukla İran üzerinden Anadolu topraklarına yerleşmiştir. Türk adı, Orta Asya’da Türk ırkına mensup ve Türkçe konuşan toplulukların Göktürkler döneminden beri ortak adıdır.

Türklere ilk kim Türk dedi?

Çin kaynaklarında M.Ö. 3. yüzyılda geçen “Türk” sözcüğüne yakın ifadeler, değişik biçimlerde ifade edilmiştir. Ancak Türk adının resmi olarak kullanımı, 6. yüzyıldaki Göktürk Devleti’nde kesinleşmiştir.

İSLAMİYET’TEN ÖNCE KURULAN TÜRK DEVLETLERİ hakkında bilgi edinmek isteyenler için, Göçlerden sonra Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti hakkında daha fazla bilgi verilebilir. Bu devlet Orhun ve Selenga ırmakları arasında kurulmuş ve Hunların merkezi olan Ötüken, kutsal kabul edilmiştir.

Ilk Türk soyu hakkında merak edilen konulara yönelik bilgi verirken, Oğuz-Türkmen başta olmak üzere pek çok boyun, 10. yüzyılda Orta Asya’dan, çoğunlukla İran üzerinden Anadolu topraklarına yerleştiğine dikkat çekilebilir. Türk adı ise Orta Asya’da Türk ırkına mensup ve Türkçe konuşan toplulukların Göktürkler döneminden beri ortak adıdır.

Türklere ilk kim Türk dedi sorusuna yönelik cevap arayanlar için, Çin kaynaklarında M.Ö. 3. yüzyılda geçen “Türk” sözcüğüne yakın ifadelerin var olduğu ancak Türk adının resmi olarak kullanımının, 6. yüzyıldaki Göktürk Devleti’nde kesinleştiği belirtilebilir.

1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar