“Töre” Kelimesi: Anlamı, Birleşik Kelimeleri ve Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Paylaşın

“Töre” kelimesi, genellikle toplumun kabul ettiği belirli bir davranış şekli veya kurallar bütününü ifade eder. Bu kurallar, genellikle bir kültür veya toplumda yüzyıllardır var olan gelenek ve göreneklerden kaynaklanabilir.

“Töre” Kelimesi Birleşik Kelimeleri:

 • Adet töresi
 • Aile töresi
 • İş töresi
 • Toplumsal töre

“Töre” Kelimesi Örnek cümleler:

 1. Türk toplumunda aile töresi çok önemlidir.
 2. İş yerindeki töreler, çalışanların davranışlarını belirler.
 3. Toplumumuzda, kadınların namusuna verilen değer bir töredir.
 4. Adet töresine uygun bir şekilde düğün yapmak istiyoruz.
 5. Bu köyün töresi, misafirlerine her zaman açık kapı bırakmaktır.

Töre ile ilgili cümleler:

 1. Töreler, bir toplumun kimliğinin korunmasında önemli bir role sahiptir.
 2. Bazı insanlar, törelere uymanın gerekliliğini sorgularlar.
 3. Töreler, bazen değişebilir ve gelişen toplumların ihtiyaçlarına uygun hale gelebilir.
 4. Törelerin bazıları, insan hakları ve özgürlükleriyle çatışabilir.
 5. Törelerin devam etmesi, geçmişten gelen kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.

“Töre” Kelimesi İçinde Geçen Atasözleri

Kelime anlami bilesik kelimeler cumle ornekleri ve iceren atasozleri ile deyimler 01 15.24.03
“Töre” Kelimesi İçinde Geçen Atasözleri

işte “töre” kelimesi ile ilişkili doğru olan atasözleri ve açıklamaları:

 1. “Töre, yerine getirilmesi gereken güzel bir görevdir.” – Toplumda kabul edilen törelere uymak, insanların doğru davranışlarda bulunmasına yardımcı olur ve bir görev gibi yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur.
 2. “Töre, insana onuru ve saygınlık kazandırır.” – Toplumun kabul ettiği törelere uymak, bir insanın saygınlık ve onur kazanmasına yardımcı olabilir.
 3. “Töreye aykırı davranan, kendi ayaklarına kazık çakar.” – Toplumda kabul edilen törelere aykırı davranan kişiler, genellikle kendilerine zarar verirler veya başkaları tarafından reddedilirler.
 4. “Töre, bir toplumun geçmişinden gelen bir mirastır.” – Toplumda kabul edilen töreler, bir toplumun geçmişinden gelen ve zaman içinde oluşmuş bir miras olarak kabul edilir.
 5. “Töre, bir toplumun kimliğinin korunmasında önemli bir rol oynar.” – Bir toplumun kabul ettiği töreler, o toplumun kültürü ve kimliği hakkında önemli bilgiler sağlar ve bu nedenle toplumun kimliğinin korunmasında önemli bir role sahiptir.

“Töre” Kelimesi İçinde Geçen Deyimler

Kelime anlami bilesik kelimeler cumle ornekleri ve iceren atasozleri ile deyimler 02 7
“Töre” Kelimesi İçinde Geçen Deyimler

İşte “töre” kelimesi ile ilişkili doğru olan deyimler ve açıklamaları:

 1. “Törelerine uygun hareket etmek” – Bir toplumun kabul ettiği kurallara ve geleneklere uygun davranmak anlamına gelir.
 2. Töreleri çiğnemek” – Toplumun kabul ettiği gelenek ve kurallara aykırı davranmak anlamına gelir.
 3. “Törelerini yaşatmak” – Bir toplumun kabul ettiği gelenek ve kuralları sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmak anlamına gelir.
 4. “Törelerine göre davranmak” – Bir toplumun kabul ettiği gelenek ve kurallara uygun davranmak anlamına gelir.
 5. “Törelerini korumak” – Bir toplumun kabul ettiği gelenek ve kuralları korumak ve başkalarının bu gelenek ve kurallara uygun davranmasını sağlamak anlamına gelir.
1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar