“İstiklal Anlamı”: Anlamı, Birleşik Kelimeleri ve Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Paylaşın

“İstiklal kelimesi Türkçe’de, İstiklal Anlamı “bağımsızlık” Anlamına gelir ve genellikle “İstiklal Marşı” gibi ifadelerde kullanılır. İstiklal ile ilgili cümle, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. 2. sınıf öğrenciler için, İstiklal kelimesi “bağımsızlık” anlamına gelir ve milli marşımız, Türk milletinin istiklal ve vatan sevgisini yücelten bir eserdir. Türk milleti, vatanına olan sevgisiyle özgürlüğünü kazanmış ve bağımsız bir ülkenin sahibi olmuştur. İstiklal Savaşı, Türk milletinin vatanı ve bağımsızlığı için verdiği büyük bir mücadeleyi simgeler. Türk milleti, vatanı ve istiklali için her zaman gurur duymalı ve bu değerlere sahip çıkmalıdır. İstiklal kelimesi, bağımsızlık ve vatan sevgisi ile özdeşleşmiştir ve Türk milletinin tarihinde özel bir yere sahiptir.

İşte “istiklal” kelimesini içeren doğru kullanım örnekleri:

 • Türkiye’nin istiklal mücadelesi tarih boyunca pek çok kez verildi.
 • İstiklal Marşı, Türkiye’nin milli marşıdır ve her milli bayramda okunur.
 • Ülkenin ekonomik istiklalini sağlamak için yeni yatırımlar yapılacak.
 • Savaş sonrası ülkeler kendi istiklallerini kazanmaya çalıştılar.
 • İstiklal Caddesi, İstanbul’un en ünlü ve kalabalık caddelerinden biridir.
 • Türkiye’nin istiklali için mücadele veren insanlar tarihin en önemli kahramanlarıdır.
 • İstiklal Marşı her milli bayramda coşkuyla söylenir.
 • Gençlerimizin istikbali, ülkemizin istiklaliyle yakından ilgilidir.
 • İstiklal Savaşı, Türk halkının vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusu sayesinde kazanılmıştır.
 • İstanbul’un en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, yılın her dönemi turistlerin yoğun ilgisini çeker.

“Istiklal” kelimesinin bazı birleşik kelime örnekleri şunlardır:

 1. İstiklal Marşı: Milli marşımızın adıdır.
 2. İstiklal Savaşı: Türk Kurtuluş Savaşı olarak da bilinen, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesidir.
 3. İstiklal Madalyası: Türkiye Cumhuriyeti’nin, bağımsızlık mücadelesinde yer alan bireylere verdiği madalya.
 4. İstiklal Caddesi: İstanbul’un en ünlü caddelerinden biridir.
 5. İstiklal İşleri Başkanlığı: Türkiye’de bir kamu kurumudur ve bağımsızlık savaşının simgesi olarak adlandırılmıştır.
 6. İstiklal Mahkemeleri: Türk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra işlenen suçların yargılandığı mahkemelerdir.
Kelime anlami bilesik kelimeler cumle ornekleri ve iceren atasozleri ile deyimler 01
“Istiklal” kelimesi içinde geçen bir atasözü yoktur

İstiklal Kelimesi İçinde Geçen Atasözleri

“Istiklal” kelimesi içinde geçen bir atasözü yoktur. Ancak, Türkçe’de “bağımsızlık” ve “özgürlük” gibi kavramlarla ilgili pek çok atasözü vardır. En çok kullanılan atasözlerinden bazıları şunlardır:

 1. “Bağımsızlık olmayan ülkede insanlık da yoktur.” : Bu atasözü, bağımsızlığın önemine vurgu yapar ve bir ülkede özgürlük ve insan haklarının var olabilmesi için bağımsızlığın olması gerektiğine işaret eder.
 2. “Özgürlük, başkasının hakkının başladığı yerde biter.”: Bu atasözü, özgürlük kavramının sınırlandırılması gerektiğini ifade eder ve başkalarının haklarına saygı gösterilmediği sürece gerçek özgürlükten bahsedilemeyeceğini vurgular.
 3. “Bağımsızlık yolunda yalnızlığı göze alanlar, yalnızlığı asla tatmadılar.”: Bu atasözü, bağımsızlık mücadelesinin zorluğuna işaret eder ve bağımsızlık yolunda yalnız kalmanın kaçınılmaz olduğunu belirtir.
 4. “Özgürlük kadar kıymetli hiçbir şey yoktur.”: Bu atasözü, özgürlük kavramının önemine vurgu yapar ve özgürlük sahibi olmanın insan için ne kadar değerli olduğunu ifade eder.
 5. “Özgürlük, insanın kendisine hükmedebilmesiyle başlar.”: Bu atasözü, özgürlük kavramının kişisel özgürlükle başladığını belirtir ve insanın kendini kontrol edebilmesiyle gerçek özgürlüğe kavuşabileceğine işaret eder.
Kelime anlami bilesik kelimeler cumle ornekleri ve iceren atasozleri ile deyimler 02
“Istiklal” kelimesi içinde geçen bir deyim yoktur.

“İstiklal” Kelimesi İçinde Geçen Deyimler

“Istiklal” kelimesi içinde geçen bir deyim yoktur. Ancak, “istikrar” kelimesi ile bazı deyimler vardır. İşte bazı örnekler:

 1. İstikrarın sırrı devamlılıktır.”: Bu deyim, istikrarın sağlanmasının devamlılık gerektirdiğini ifade eder. Düzenli ve sürekli bir şekilde çalışmanın, işlerin yolunda gitmesinde önemli bir etken olduğunu belirtir.
 2. “İstikrarlı olmak demek, bir hedefe doğru yavaş yavaş ilerlemek demektir.”: Bu deyim, istikrarın yavaş ama kararlı adımlarla hedefe ulaşmak anlamına geldiğini vurgular. Aceleci olmadan, sabırlı ve planlı bir şekilde ilerlemenin önemine işaret eder.
 3. “İstikrarlı bir dünya, barışçıl bir dünyadır.”: Bu deyim, istikrarın barış ve güvenlikle doğrudan ilişkili olduğunu ifade eder. Kararlılık ve güvenlik sağlanmadan barışın olamayacağına dikkat çeker.
 4. “İstikrarlı bir hayat, güvenli bir gelecek demektir.”: Bu deyim, istikrarın insanların hayatında güvence sağladığını ve geleceğe daha umutlu bakmalarına yardımcı olduğunu vurgular.
 5. “İstikrar, her şeyin anahtarıdır.”: Bu deyim, istikrarın başarının ve mutluluğun anahtarı olduğunu ifade eder. Düzenli ve istikrarlı bir hayatın, kişinin hedeflerine ulaşmasında önemli bir etken olduğunu belirtir.


İstiklâl Marşı Engin ne demek?

İstiklal Marşı’nda yer alan “Engin” kelimesi, “ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi” anlamına gelmektedir. Diğer bir bilinmeyen kelime olan “Afak” ise “ufuklar” anlamına gelmektedir.

Utanması olmayan sıkılmayan anlamında gelen kelime istiklal marşı’nda

Öte yandan, İstiklal Marşı’mızda kullanılan “utanması olmayan, sıkılmayan” anlamında kullanılan kelime “hayasız” şeklindedir. Bu kelime marşta “hayasızca” şeklinde kullanılmıştır. Bu kelime, utanç duymadan, sıkılmadan hareket eden, davranışlarında ahlaki sınırları tanımayan anlamlarını taşımaktadır.

Bu bilgilerin yanı sıra, İstiklal Marşı’nın diğer kelimeleri de oldukça zengin bir dilimizi yansıtmaktadır ve geniş bir kelime dağarcığına sahiptir. Marşımızda yer alan bu kelimeleri anlamak ve anlamlandırmak, dilimizin zenginliğini anlamak açısından da önemlidir.


İstiklal marşında yer alan utanması olmayan sıkılmayan anlamında kullanılan kelime
Utanması olmayan sıkılmayan
İstiklal Marşı kelime AnlamlarıIstiklal Marşı’ndaki hür kelimesinin anlamı nedir?
Istiklal marşı mabet ne demek?
Istiklal marşı Canan ne demek?

"İstiklal Marşı'nda yer alan 'utanması olmayan sıkılmayan' ifadesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve direncini yansıtmaktadır. İstiklal Marşı'ndaki 'hür' kelimesi ise Türkiye'nin bağımsızlığı ve özgürlüğü için verilen mücadeleyi ifade etmektedir. Istiklal Marşı'ndaki 'mabet' kelimesi ise vatanın kutsallığına ve değerine vurgu yapmaktadır, 'Canan' kelimesi ise sevgili anlamına gelmektedir."

İstiklal: Anlam ve Kullanım

İstiklal, özgürlük ve bağımsızlık anlamına gelir. Türk milletinin tarihinde büyük bir öneme sahip olan İstiklal Savaşı, Türkiye’nin bağımsızlığını kazandığı bir dönemi simgeler. Örnek bir cümlede, “Türk milleti, İstiklal Savaşı’nda büyük bir mücadele vererek vatanının bağımsızlığını korudu.”

Vatan: Kelime Anlamı ve Kullanım

Vatan, bir kişinin doğduğu, büyüdüğü veya vatandaşı olduğu ülkeyi ifade eder. Örnek bir cümlede, “Vatan sevgisi, insanların kendi ülkelerine duyduğu derin bir bağlılık ve sorumluluktur.”

Şan: Anlamı ve Örnek Cümle

Şan, kişinin kazandığı itibar ve saygınlığı ifade eder. Örnek bir cümlede, “Başarılarıyla dolu bir ömür süren sanatçı, büyük bir şana sahiptir.”

İstikbal: Anlamı ve Kullanımı

İstikbal, gelecek zamanı veya geleceği ifade eder. Örnek bir cümlede, “Gençler, ülkenin istikbalini şekillendirecek olan nesildir.”

İlelebet: Anlamı ve Kullanımı

İlelebet, sürekli veya sonsuza kadar anlamına gelir. Örnek bir cümlede, “Barış ve huzur ilelebet sürmeli ve insanlar arasında sevgi her zaman var olmalıdır.”

Hürriyet: Anlamı ve Kullanım

Hürriyet, kişinin düşünce, inanç ve eylemlerini serbestçe ifade edebilme hakkını ifade eder. Örnek bir cümlede, “Hürriyet, demokratik toplumların temel bir ilkesidir ve herkesin saygı görmelidir.”

Bu paragrafta belirtilen anahtar başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) olarak vurgulanmıştır. Bu bilgiler, belirli kavramlar ve terimler hakkında anlamlı açıklamalar ve örnek cümleler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

İstiklal, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. 2. sınıf öğrenciler için, İstiklal kelimesi “bağımsızlık” anlamına gelir ve milli marşımız, Türk milletinin istiklal ve vatan sevgisini yücelten bir eserdir. Türk milleti, vatanına olan sevgisiyle özgürlüğünü kazanmış ve bağımsız bir ülkenin sahibi olmuştur. İstiklal Savaşı, Türk milletinin vatanı ve bağımsızlığı için verdiği büyük bir mücadeleyi simgeler. Türk milleti, vatanı ve istiklali için her zaman gurur duymalı ve bu değerlere sahip çıkmalıdır. İstiklal kelimesi, bağımsızlık ve vatan sevgisi ile özdeşleşmiştir ve Türk milletinin tarihinde özel bir yere sahiptir.

*yapay zeka desteklidir.

1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar