Türk ve Müslüman yazarların klasik eserlerinden bazıları şunlardır: Türk ve İslam Kitapları

 • “Süleymanname” – Mehmet II (Fatih Sultan Mehmet)
  • Osmanlı İmparatorluğu’nun II. Mehmet tarafından yazılan ve kendi hayatını anlattığı eser.
 • “Şehname” – Firdausi
  • İranlı şair Firdausi tarafından yazılan bu epik eser, İran tarihinin ve mitolojisinin önemli bir parçasını anlatır.
 • “Divan-ı Hikmet” – Yunus Emre
  • Türk halk şairi Yunus Emre’nin şiirlerini içeren bir eserdir ve tasavvufi düşünceyi işler.
 • “Hüsn ü Aşk” – Şeyh Galip
  • Türk mutasavvıf şair Şeyh Galip’in aşk ve ahlaki değerleri işleyen eseridir.
 • “Gönül Edebiyatı” – Yahya Kemal Beyatlı
  • Türk şair Yahya Kemal Beyatlı’nın edebiyat üzerine denemelerini içeren bir eser.
 • “Fas’tan İstanbul’a” – Ahmet Mithat Efendi
  • Ahmet Mithat Efendi’nin İstanbul’un farklı yönlerini anlattığı gezi yazılarından oluşur.
 • “Gülbang” – Yunus Emre
  • Yunus Emre’nin tasavvufi şiirlerini içeren bir eserdir ve ahlaki değerlere odaklanır.
genclik rehberi 1589655104
 • “Risale-i Nur” – Bediüzzaman Said Nursi
  • Müslüman yazar Said Nursi’nin İslam inançları ve düşünceleri hakkında yazdığı eserlerin toplamıdır.

Bu kitaplar, Türk ve İslam kültürünün önemli birer parçasıdır ve dini, felsefi ve kültürel konuları ele alırlar. Her biri kendi alanında önemli bir etkiye sahip olan bu eserler, Türk ve İslam edebiyatının önemli temsilcileridir.

 • “Şahname” – Ferdowsi
  • İranlı şair Ferdowsi tarafından yazılan bu epik eser, İran’ın tarihini ve mitolojisini anlatır.
 • “Mevlana’dan Seçme Şiirler” – Mevlana Celaleddin Rumi
  • Mevlana’nın mistik şiirlerini içeren bir eserdir ve tasavvufi düşünceyi işler.
Mevlana dan Secme Siirler 2
 • “Gönül Tahtı Sarayı” – Abdülkadir Geylani
  • Tasavvufi düşünce ve İslam ahlakı üzerine yazılmış eserlerden oluşur.
 • “Şehir Mektupları” – Ahmet Hamdi Tanpınar
  • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk toplumunu ve kültürünü eleştirel bir bakış açısıyla incelediği bir eserdir.
 • “Ben, Öküz ve Aslana Karşı” – Cemal Süreya
  • Türk şair Cemal Süreya’nın aşk, insan ilişkileri ve toplumsal sorunları ele aldığı şiirlerini içeren bir eser.
 • “İçimizdeki Şeytan” – Sabahattin Ali
  • Türk yazar Sabahattin Ali’nin insanın iç dünyasını eleştirel bir şekilde incelediği bir roman.
 • “Kürk Mantolu Madonna” – Sabahattin Ali
  • Yine Sabahattin Ali’nin eseri olan bu roman, aşk ve insanın içsel çatışmalarını işler.
 • “İnci” – Sabahattin Ali
  • Sabahattin Ali’nin öykülerini içeren bir eserdir ve toplumsal meselelere odaklanır.
 • “Sırça Köşk” – Sabahattin Ali
  • Sabahattin Ali’nin başka bir romanı olan bu eser, insanın yabancılaşmasını ele alır.
 • “Beyhude” – Necip Fazıl Kısakürek
  • Türk şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerini içeren bir derlemedir ve İslam düşüncesi üzerine odaklanır.

Bu eserler, Türk edebiyatının ve İslam düşüncesinin önemli temsilcileri tarafından yazılmış önemli metinlerdir. Dini, felsefi ve kültürel konuları ele alırlar ve Türk ve İslam edebiyatının zengin mirasının birer parçasıdır.

 • “Mevlid” – Süleyman Çelebi
  • Osmanlı İslam şairi Süleyman Çelebi tarafından yazılan bu eser, Hz. Muhammed’in doğumunu ve hayatını anlatır.
 • “Dünya Klasikleri’nde İslam Felsefesi” – Ahmet Cevizci
  • İslam düşünce tarihini ele alan önemli metinleri içeren bir derleme.
 • “Tutunamayanlar” – Oğuz Atay
  • Türk yazar Oğuz Atay’ın modern Türk toplumu ve bireyin yabancılaşması üzerine bir romanıdır.
 • “Sineklerin Tanrısı” – William Golding (Türkçe çevirisi)
  • İngiliz yazar William Golding’in eseri olan bu roman, toplumun çöküşünü anlatır.
 • “İstanbul Hatırası” – Ahmet Rasim
  • Ahmet Rasim’in İstanbul’u ve eski Türk yaşamını anlattığı anı türündeki eseri.
 • “Varlık ve Zaman” – M. Fuad Köprülü
  • Türk bilim insanı ve düşünür M. Fuad Köprülü’nün varlık ve zaman felsefesi üzerine yazdığı eser.
Benim Adim Kirmizi Orhan Pamuk
 • “Benim Adım Kırmızı” – Orhan Pamuk
  • Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk’un eseri olan bu roman, Osmanlı dönemindeki minyatür sanatını işler.
 • “Geceyarısı Çocukları” – Salman Rushdie (Türkçe çevirisi)
  • Hint-Britanyalı yazar Salman Rushdie’nin bu romanı, büyülü gerçekçilik ve postmodern anlatı özelliklerini taşır.
 • “Hac” – Ahmet Hamdi Tanpınar
  • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın İslam’ın kutsal şehirlerine yaptığı hac yolculuğunu anlattığı eseri.
 • “Özdemir Asaf Şiirleri” – Özdemir Asaf
  • Türk şair Özdemir Asaf’ın aşk, insan ve hayat hakkındaki şiirlerini içeren bir derleme.

Bu kitaplar, hem Türk hem de Müslüman kültürünün önemli birer parçası olan önemli metinlerdir. Dini, felsefi ve kültürel konuları ele alırlar ve bu alanlarda derinlemesine düşünmeyi teşvik ederler. Her biri kendi alanında önemli bir etki yaratmış ve okurlar için zengin bir okuma deneyimi sunmuştur.

 • “Kuyucaklı Yusuf” – Sabahattin Ali
  • Türk yazar Sabahattin Ali’nin köy yaşamını ve insan ilişkilerini ele alan önemli bir romanıdır.
 • “Küçük İskender Şiirleri” – Küçük İskender
  • Küçük İskender’in özgün ve deneysel şiirlerini içeren bir derleme.
 • “Kara Kitap” – Orhan Pamuk
  • Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un bu romanı, modern İstanbul’un ve Türk toplumunun karmaşıklığını anlatır.
 • “Yunus Emre: Aşkın Sesi” – Ahmet Yesevi
  • Türk ve İslam edebiyatının önemli isimlerinden Yunus Emre’nin şiirlerini içeren bir derleme.
 • “İstanbul Hikayeleri” – Refik Halit Karay
  • Türk yazar Refik Halit Karay’ın İstanbul’un sokaklarını ve yaşamını anlattığı hikayelerden oluşur.
 • “Nalıncı Keseri” – Halide Edib Adıvar
  • Türk yazar Halide Edib Adıvar’ın Osmanlı toplumu ve kadın haklarına dair düşüncelerini işlediği bir roman.
 • “Kuşlar Yasına Gider” – Hasan Ali Toptaş
  • Türk yazar Hasan Ali Toptaş’ın doğanın güzelliği ve insanın çevresiyle olan ilişkisini anlattığı bir roman.
mih 200
 • “Çalıkuşu” – Reşat Nuri Güntekin
  • Türk yazar Reşat Nuri Güntekin’in aşk, eğitim ve toplumsal meseleleri işlediği klasik bir romandır.
 • “Şahmeranlı Mektuplar” – Ferit Edgü
  • Türk yazar Ferit Edgü’nün toplumsal eleştiriler ve kişisel düşüncelerini içeren mektuplarını içerir.
 • “İslam Ahlakı” – Mehmet Şevket Eygi
  • İslam düşünce ve ahlakını ele alan bir eserdir ve İslam’ın temel prensiplerini açıklar.

Bu kitaplar, Türk ve Müslüman yazarların eserlerinden örnekler sunar ve bu yazarların farklı dönemlerdeki düşüncelerini ve edebi katkılarını yansıtır. Türk edebiyatının zengin mirası ve İslam düşüncesinin önemli eserleri arasında yer alırlar. Her biri farklı konularda derin düşünmeye ve okuma keyfine katkıda bulunabilir.


 • “Geceyarısı Çocukları” – Salman Rushdie (Türkçe çevirisi): Hint-Britanyalı yazar Salman Rushdie’nin bu romanı, büyülü gerçekçilik ve postmodern anlatı özelliklerini taşır. Toplumun çöküşünü ve değişen kimliklerin çatışmasını anlatan bu eser, edebiyat dünyasında önemli bir yere sahiptir.
 • “Hac” – Ahmet Hamdi Tanpınar: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın İslam’ın kutsal şehirlerine yaptığı hac yolculuğunu anlattığı eseri. Tanpınar, bu seyahat sırasında gözlemlerini, düşüncelerini ve İslam’ın derinliğine dair hissettiklerini paylaşır.
 • “Özdemir Asaf Şiirleri” – Özdemir Asaf: Türk şair Özdemir Asaf’ın aşk, insan ve hayat hakkındaki şiirlerini içeren bir derleme. Asaf’ın özgün tarzı ve derin düşünceleri, Türk edebiyatının önemli bir parçasıdır.
 • “İstanbul Hikayeleri” – Refik Halit Karay: Türk yazar Refik Halit Karay’ın İstanbul’un sokaklarını ve yaşamını anlattığı hikayelerden oluşur. Karay, İstanbul’un güzelliklerini ve çeşitliliğini okurlarına aktarır.
 • Şahmeranlı Mektuplar” – Ferit Edgü: Türk yazar Ferit Edgü’nün toplumsal eleştiriler ve kişisel düşüncelerini içeren mektuplarını içerir. Edgü, çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir ve bu mektuplarda toplumun çeşitli yönlerine ışık tutar.

Bu eserler, hem Türk hem de Müslüman yazarlar tarafından yazılmış ve farklı dönemlerdeki düşünceleri ve edebi katkıları yansıtan önemli metinlerdir. Türk edebiyatının ve İslam düşüncesinin zengin mirasının birer parçasıdır ve her biri okuyuculara farklı düşünsel derinlikler sunar.

 • “Kuşlar Yasına Gider” – Hasan Ali Toptaş: Türk yazar Hasan Ali Toptaş’ın doğanın güzelliği ve insanın çevresiyle olan ilişkisini anlattığı bir roman. Toptaş’ın dikkat çeken anlatım tarzı ve sembolik anlamlarla dolu eserleri Türk edebiyatına önemli bir katkı sunar.
 • “Çalıkuşu” – Reşat Nuri Güntekin: Türk yazar Reşat Nuri Güntekin’in klasikleşmiş romanlarından biridir. Aşk, eğitim ve toplumsal meseleleri işleyen bu roman, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir.
 • “Şahmeranlı Mektuplar” – Ferit Edgü: Türk yazar Ferit Edgü’nün toplumsal eleştiriler ve kişisel düşüncelerini içeren mektuplarını içerir. Edgü, çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir ve bu mektuplarda toplumun çeşitli yönlerine ışık tutar.
 • “İslam Ahlakı” – Mehmet Şevket Eygi: İslam düşünce ve ahlakını ele alan bir eserdir. Eygi, İslam’ın temel prensiplerini açıklar ve ahlaki değerlere vurgu yapar.
 • “Rahmet-i İlahi” – Said Nursi: Müslüman yazar Said Nursi’nin İslam düşüncesi ve kader konularını ele alan önemli bir eseridir. Risale-i Nur eserlerinin bir parçasıdır ve İslam dünyasında büyük bir etkiye sahiptir.

Bu kitaplar, Türk ve Müslüman yazarların eserlerinden daha fazla örnek sunar ve bu yazarların farklı dönemlerdeki düşüncelerini ve edebi katkılarını yansıtır. Türk edebiyatının zengin mirası ve İslam düşüncesinin önemli eserleri arasında yer alırlar. Her biri okuyuculara farklı düşünsel perspektifler sunar ve derin düşünmeyi teşvik eder.


Türk Edebiyatının Klasikleri:

 1. “Sefiller” – Namık Kemal (Roman)
 2. “İntibah” – Namık Kemal (Roman)
 3. “Sergüzeşt” – Sami Paşazade Sezai (Roman)
 4. “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” – Şemsettin Sami (Roman)
 5. “Eylül” – Mehmet Rauf (Roman)
 6. “Aşk-ı Memnu” – Halit Ziya Uşaklıgil (Roman)
 7. “Küçük Ağa” – Tarık Buğra (Roman)
 8. “Vatan Yahut Silistre” – Namık Kemal (Tiyatro)
 9. “Memleketimden İnsan Manzaraları” – Recaizade Mahmut Ekrem (Hikayeler)
 10. “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” – Halit Ziya Uşaklıgil (Roman)

Günümüz Türk Yazarları ve Eserleri:

 1. “Masumiyet Müzesi” – Orhan Pamuk (Roman)
 2. “İstanbul Hatırası” – Ahmet Ümit (Roman)
 3. “Kuyucaklı Yusuf” – Sabahattin Ali (Roman)
 4. “Bir Ada Hikayesi” – Reşat Nuri Güntekin (Roman)
 5. “Bir Düğün Gecesi” – Adalet Ağaoğlu (Roman)
 6. “Sessiz Ev” – Orhan Pamuk (Roman)

En İyi Romanlar ve Dünya Edebiyatının Klasikleri:

 1. “Suç ve Ceza” – Dostoyevski (Dünya Klasikleri)
 2. “Yeraltından Notlar” – Dostoyevski (Dünya Klasikleri)
 3. “Bülbülü Öldürmek” – Harper Lee (Dünya Klasikleri)
 4. “Monte Kristo Kontu” – Alexandre Dumas (Dünya Klasikleri)
 5. “1984” – George Orwell (Dünya Klasikleri)
 6. “Don Kişot” – Cervantes (Dünya Klasikleri)
 7. “Büyülü Dağ” – Thomas Mann (Dünya Klasikleri)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz