“Medrese” Kelimesi: Anlamı, Birleşik Kelimeleri ve Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Paylaşın

TDK’ya göre “medrese“, ilim öğrenilen, ders verilen yer, öğrenim yeri olarak tanımlanır.

Medrese Örnek cümleler:

 1. Osmanlı döneminde, medreseler önemli öğrenim kurumlarıydı.
 2. İstanbul’da birçok tarihi medrese bulunmaktadır.
 3. İslam kültüründe, medreselerde farklı alanlarda ilim öğrenilirdi.
 4. Medreselerde, ilim öğrenmek için çeşitli disiplinler okutulurdu.
 5. Medreselerde okuyan öğrenciler, dini bilgiler yanında matematik, tıp ve felsefe gibi bilimler de öğrenirlerdi.
 6. Türkiye’de medrese eğitimi, modern eğitim sistemine geçilmesiyle sona erdi.
 7. Medreselerde, dini eğitim alan öğrenciler farklı rütbelerle mezun olurlardı.
 8. Osmanlı İmparatorluğu’nda, medreselerde okuyanlar, kadılık veya müftülük gibi görevlere atanabilirdi.
 9. İslam dünyasında, medreselerin yanı sıra tekke ve zaviyeler de önemli öğrenim kurumlarıdır.
 10. Medrese eğitimi, İslam kültürünün önemli bir parçasıdır.
 11. Tarihi medreseler, turistler tarafından sıkça ziyaret edilir.
 12. Medreselerde dini bilgiler yanında, şiir ve edebiyat da öğretilirdi.
 13. Medrese öğrencileri, yurt dışında da eğitimlerini sürdürebilirlerdi.
 14. İslam mimarisinde, medreselerin önemli bir yeri vardır.
 15. Osmanlı medreselerinde, farklı coğrafyalardan öğrenciler bulunurdu.
 16. Medrese mezunları, devlet kademesinde etkili pozisyonlara gelebilirdi.
 17. Medreselerde eğitim, genellikle ücretsizdi.
 18. Medreselerde öğrenim gören öğrenciler, genellikle yatılı kalırlardı.
 19. Medreseler, İslam dünyasının en eski öğrenim kurumlarındandır.
 20. Geleneksel medrese eğitimi, hala bazı ülkelerde devam etmektedir.

Eşsesli kelimeler: Darülhikme, darülfünun

Eşanlamlı kelimeler: dini okul, ilim yurdu, öğrenim yeri

Kökeni: “medrese”, Arapça “daras” fiilinden türemiştir.

1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar