“Potin” İle İlgili Cümle Örnekleri, Kelime Anlamı ve Birleşik Kelimeleri

Paylaşın

Potin kelimesi, Türkçede pek kullanılmayan bir kelime olup, sözlük.gov.tr’ye göre anlamı “madeni para” olarak geçmektedir.

Potin kelimesinin 20 farklı cümlede kullanımı şu şekildedir:

 1. Tarihte potinler, antik dönemlerde kullanılan bir para birimidir.
 2. Arkeologlar, kazı çalışmalarında eski çağlara ait potinleri buldu.
 3. Müzede sergilenen potinler, tarihi öneme sahip eserlerdir.
 4. Arkeologlar, potinlerin kullanım amacı hakkında çalışmalar yapıyorlar.
 5. Potinler, Roma döneminde yaygın olarak kullanılan bir para birimiydi.
 6. Eski çağlarda, potinler hayvan figürleri ile süslenirdi.
 7. Tarihte potinler, kıymetli birer maden olarak kullanılırdı.
 8. Eski dönemlerde potinler, ticaretin yapıldığı önemli bir para birimi olarak kullanılırdı.
 9. Antik Roma’da, potinler sıkça kullanılan bir para birimiydi.
 10. Arkeologlar, potinlerin keşfini önemli bir buluş olarak değerlendiriyorlar.
 11. Tarihte, potinler birer statü sembolü olarak kullanılırdı.
 12. Potinler, eski dönemlerde altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin yerine kullanılırdı.
 13. Eski çağlarda potinler, kutsal törenlerde kullanılırdı.
 14. Potinler, Roma döneminde askeri ücretlerin ödenmesinde kullanılırdı.
 15. Tarihte potinler, ticaretin gelişmesine büyük katkı sağladı.
 16. Arkeologlar, potinlerin üzerindeki yazılardan tarih hakkında bilgi ediniyorlar.
 17. Potinler, antik çağda para birimi olarak kullanılırdı.
 18. Eski Roma’da, potinler diğer para birimlerinden daha düşük bir değere sahipti.
 19. Potinlerin üzerindeki resimler, o dönemlerin sanat anlayışını yansıtır.
 20. Tarihte potinler, madeni para olarak kullanılırken, bugün artık kullanılmamaktadır.

Eş anlamlısı: Madeni para, sikke Kökeni: Kelimenin kökeni Eski Fransızca “potin” kelimesinden gelmektedir.

Kelime karşıtı/zıt anlamlısı: Potin kelimesinin karşıtı veya zıt anlamlısı belirli bir kelime yoktur. Ancak, potin kelimesi bir para birimi olduğu için, buna zıt olan kelime, para birimi dışındaki bir kavram olabilir.

İngilizcesi: Ancient Gaulish coin

Örnek kullanımlar:Arkeologlar, potinlerin üzerindeki yazılardan tarih hakkında bilgi ediniyorlar.”

 • “Müzede sergilenen potinlerin üzerindeki detaylar oldukça etkileyici.”
 • “Potinler, antik dönemlerde tarihi olayların kaydedilmesinde önemli bir rol oynadı.”
 • “Tarihte potinler, değerli metallerin yerine kullanılarak ekonomiyi canlandırdı.”
 • “Potinler, antik Roma döneminde askeri ücretlerin ödenmesinde kullanılırdı.”
 • “Antik dönemde potinler, ticaretin gelişmesinde önemli bir rol oynadı.”
 • “Potinlerin değeri, üzerindeki işlemelere, figürlere ve yazılara göre belirlenirdi.”
 • “Tarihi eserler arasında potinler, koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görür.”
 • “Eski Roma’da, potinler diğer para birimlerinden daha düşük bir değere sahipti.”
 • “Potinler, arkeologlar için tarih hakkında önemli bir kaynak teşkil ediyor.”
 • “Tarihte potinler, kutsal törenlerde de kullanılırdı.”
 • “Eski dönemlerde potinler, farklı uygarlıklar arasında ticaretin yapılmasını sağladı.”
 • “Potinler, üzerindeki figürler ve işlemelerle sanat eseri niteliği taşırdı.”
 • “Tarihte potinler, birçok uygarlığın para birimi olarak kullanılmıştır.”
 • “Arkeologlar, potinlerin keşfinin tarihe ışık tuttuğunu belirtiyorlar.”
 • “Potinler, antik dönemde ekonominin canlanmasına katkı sağlayarak ticaretin gelişmesine imkan tanıdı.”
 • “Eski dönemlerde potinler, toplumun farklı katmanları arasında statü sembolü olarak kullanılırdı.”
 • “Tarihte potinler, önemli birer yatırım aracı olarak da görülürdü.”
 • “Potinler, madeni para olarak kullanılan kıymetli birer metalden üretilirdi.”

Not: Potin kelimesi günümüzde pek kullanılmayan bir kelime olduğu için, kullanım örnekleri sınırlıdır.

Potin, genellikle kadınların giydiği ve ayak bileğini saran bir tür ayakkabıdır. Pazu ise, kolun dirsek ile omuz arasındaki kısmıdır. Potin ile pazu arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Potin kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından da kabul edilen bir kelime ve farklı dillere çevrildiğinde de anlamı aynı kalmaktadır.

Dün, arkadaşım potinlerini giymişti ve ben de onun potinleriyle ilgili birkaç soru sormuştum. Potinler, ayak bileklerinin üstünü kaplayan, rahat ve spor tarzı ayakkabılardır. Pazu ise, kolda dirsek ile bilek arasındaki kaslı bölgedir. Potin kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ayakkabı anlamına gelirken, eodev sitesine göre de aynı anlama gelmektedir. Potin kelimesi Fransızca kökenlidir ve Türkçede kullanımı oldukça yaygındır. Potinlerin ne kadar rahat ve şık olduğunu düşünürsek, tahmin edebileceğimiz gibi birçok insan tarafından tercih edilmektedir.
1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar