Kelebeklerden, karıncalara: Koloni kelimesinin anlamı ve örnek kullanımları

Paylaşın

Koloni kelimesi, TDK’ya göre şu anlamlara gelmektedir:

 1. Belirli bir bölge ya da ülkede yaşayan, çeşitli yönleriyle birbirine bağlı topluluk, yurttaşlar.
 2. Aynı türden canlıların bir arada yaşayarak oluşturdukları topluluk.

Koloni ile cümle örnekleri:

 1. Bu bölgede milyonlarca arı bir koloni oluşturuyor.
 2. Tarih boyunca birçok medeniyet, birçok koloni kurmuştur.
 3. Karıncalar, büyük bir koloni halinde hareket ederek yiyeceklerini depoluyorlar.
 4. İspanyolca konuşan ülkelerde, İspanya’nın sömürgeleri olarak kurulan şehirlerde koloni mimarisi hakimdir.
 5. Penguenler, deniz kıyısında toplanarak büyük bir koloni oluşturuyorlar.
 6. Bu toplumda kadınlar, erkeklerden ayrı bir koloni gibi yaşarlar.
 7. Flamingolar, suda bir araya gelerek büyük bir koloni oluştururlar.
 8. Eskiden bazı ülkeler, diğer ülkeleri sömürmek amacıyla koloniler kurarlardı.
 9. Arıların bir koloni içinde nasıl organize oldukları, bilim insanları tarafından uzun süredir araştırılmaktadır.
 10. Bu bölgede bulunan leylekler, yüksek ağaçlarda büyük koloniler halinde yaşarlar.

Eşanlamlılar: Topluluk, cemaat, grup, sürü, yığın, birlik, takım, ekibi

Koloni Eş anlamlı cümle örnekleri:

 • Ülkemizde birçok farklı etnik kökene sahip koloniler var.
 • Yabancı bir dil öğrenirken dil öğrenme kolonilerine katılmak faydalı olabilir.
 • Bu kuşların koloniler halinde yuva yapması oldukça ilginç bir doğa olayıdır.
 • Koloniler genellikle kendi aralarında dayanışma içindedirler.
 • Karınca kolonileri oldukça disiplinli bir yapıya sahiptir.
 • İşletme açısından, bir şirketin farklı ülkelerdeki kolonileri, onların başarısı için önemlidir.
 • Gezginlerin sıkça ziyaret ettiği yerlerden biri de maymun kolonilerinin olduğu yerlerdir.
 • Bu ülke, eski sömürge dönemlerinde birçok koloniye ev sahipliği yapmıştır.
 • Karıncaların kolonileri, oldukça karmaşık bir sosyal yapıya sahiptir.
 • Bu bölgede, özellikle yaz aylarında, çeşitli kuş kolonileri gözlemlenebilir.

Köken: Fransızca “colonie” kelimesinden dilimize geçmiştir.

Koloniler, tarihî birçok olayda önemli bir rol oynamıştır ve bu nedenle, ikinci sınıf öğrencileri, kolonilerin kuruluşu ve tarihî önemi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirler. Koloni kelimesi, genellikle bir ana ülkeye bağımlı olan bir topluluğu ifade etmek için kullanılır. Özgürlüklerini kazanmak için savaşan koloniler, tarih boyunca batık gemiler, dağcılar ve diğer tarihî olaylarla ilgili farklı hikayelere sahiptir. Dolayısıyla, koloni, özgü, batık ve dağcı gibi anahtar kelimelerin kullanıldığı cümleler, ikinci sınıf öğrencilerinin tarihî bilgilerini artırmalarına yardımcı olabilir.
1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar