Isaac Newton kimdi? Bilime katkıları nelerdir? Newton’un hareket yasaları nelerdir?

Paylaşın

Isaac Newton’un Hayatı ve Çalışmaları

Isaac Newton İngiliz bir fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof ve simyacıydı. 4 Ocak 1643’te doğmuş ve 31 Mart 1727’de ölmüştür.

Newton’un Evrensel Çekim Yasası ve Bilimsel Keşifleri

Newton, evrensel çekimi keşfetmesi ve bilimsel dünyayı devrim yaratan üç hareket yasasını keşfetmesiyle tanınır. Çekim yasası onun adını taşır.

Newton’un Önemli Bilimsel Eseri: “Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica

1687 yılında tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olan “Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica”yı yayınlamıştır. Ayrıca, bir yansıtıcı teleskop inşa eden ve beyaz ışığın tüm spektrum renklerinden oluştuğunu keşfeden ilk kişidir.

Newton’un Kişisel Hayatı: Çocukluğu, Aile Yaşamı ve İlişkileri

Newton prematüre doğmuş ve zayıf bir çocuktu. Babası ölmeden önce doğmuş ve annesi yeniden evlenince onu büyükannesine bırakmıştı. 19 yaşında nişanlandı, ancak yoğun çalışması nedeniyle ilişkiyi sonlandırdı ve asla evlenmedi.

Newton’un Eğitimi ve Etkilendiği Filozoflar

Newton, Cambridge Trinity Koleji’nde öğrenim gördü. Orada cebir, geometri ve trigonometri öğrendi ve Latin ve antik Yunanca okudu. Galileo ve Kepler’in eserlerinden etkilendi ve Descartes, Gassendi, Hobbes ve Boyle gibi filozofların eserlerini okudu.

Newton’un Veba Salgını Sırasındaki Çalışmaları ve Matematiksel Keşifleri

1665 yılındaki veba salgını sırasında Newton, ailesinin çiftliğine döndü ve yer çekimi hakkında düşünmeye başladı. Diferansiyel ve integral hesabın temellerini geliştirdi ve alan, yay uzunluğu ve teğet gibi önceki yöntemleri farklılıklar kullanarak yeni bir yöntemde birleştirdi. Ayrıca, beyaz ışığın tek bir varlık olmadığını, farklı renklerden oluştuğunu keşfetti.

Isaac Newton kimdi
Newton’un çalışmaları modern bilimin gelişimine ve doğal dünyayı anlama şeklimize derin etkiler yarattı. Galileo Galilei, Johannes Kepler ve Albert Einstein gibi figürlerle birlikte tarihteki en etkili bilim insanlarından biri olarak geniş çapta kabul edilmektedir.

Newton’un üç hareket yasası şöyledir:

 1. Durgun bir nesne durgun kalmaya, hareket halindeki bir nesne ise aynı hız ve yönde hareket etmeye devam eder, ancak dengesiz bir kuvvet etki ederse durumu değişir.
 2. Bir nesnenin ivmesi, üzerinde etki eden net kuvvete doğru orantılı ve kütlesine ters orantılıdır.
 3. Her eyleme karşılık, eşit ve zıt bir tepki vardır.

Bu yasalar hareketin temel prensiplerini açıklar ve günümüzde hala fizik ve mühendislikte kullanılmaktadır.

Newton’un Optik Çalışmaları ve Keşifleri Neler?

Newton’un ışık ve optik üzerine yaptığı çalışmalar da devrim niteliğindeydi. Beyaz ışığın bir prizmadan geçirilerek bileşen renklere ayrılabileceğini keşfetti ve bu olayın nasıl meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca, ışığın küçük parçacıklardan oluştuğunu öne süren korpusküler ışık teorisini de ortaya attı. Bu teori daha sonra Christiaan Huygens tarafından öne sürülen dalga teorisi ile meydan okundu.

Newton’un Kamu Hizmeti ve Siyasi Faaliyetleri nelerdir?

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra, Newton aynı zamanda kamu hizmeti ve siyasetle de ilgilendi. Cambridge Üniversitesi için 1689-1690 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı ve daha sonra Kraliyet Darphanesi’nin Başkanı olarak Britanya para birimini reform etmeye yardımcı oldu.

Newton’un Bilimsel Çalışmalarının Etkileri ve Mirası nelerdir?

Newton’un çalışmaları modern bilimin gelişimine ve doğal dünyayı anlama şeklimize derin etkiler yarattı. Galileo Galilei, Johannes Kepler ve Albert Einstein gibi figürlerle birlikte tarihteki en etkili bilim insanlarından biri olarak geniş çapta kabul edilmektedir. Mirası, evrenin anlayışımızı şekillendirmeye ve ilham vermeye devam etmektedir.


Newton’un Hayatı ve Çalışmaları

Ünlü bilim insanı Isaac Newton’un hayatı ve çalışmaları ele alınmaktadır. Yazı, Cambridge’deki eğitimi, bilimsel keşifleri ve en önemli eserleri hakkında bilgi içermektedir.

Cambridge Eğitimi ve Principia Kitabı

Newton, Cambridge Üniversitesi’nde matematik profesörü olarak çalıştı ve 30 yıl boyunca tek başına çalışarak Principia kitabını hazırladı. Bu kitapta, evrensel kütle çekimi ve hareket yasaları gibi temel fizik prensiplerini açıkladı. Kitap, Galileo’nun deneyleri ve Kepler’in kanunlarına dayanarak matematiksel olarak ispatlar sunar.

Yansıtmalı Teleskop ve Royal Society Üyeliği

Newton, Işık ile ilgili çiftlikte yaptığı deneyler sonucu mercekli teleskopların kusurlar yarattığını fark etti ve kendisi bir yansıtmalı teleskop geliştirdi. Bu teleskop buluşu, 1668 yılında bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı ve 1672’de Royal Society üyesi oldu.

Londra’ya Yerleşme ve Kraliyet Darphanesi Müdürlüğü

Newton, Kraliyet darphanesinin müdürlüğüne getirilmesi için bir teklif aldı ve 1696 yılında Londra’ya yerleşti. Darphanedeki işini ciddiye alan Newton, sahte paralara karşı mücadele verdi. Ayrıca, 1703’te Royal Society’nin başına geçti ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. 1705’te şövalyelik unvanı aldı.

Newton’un Ölümü

Newton, 31 Mart 1727’de hayatını kaybetti ve Westminster Manastırı’nda gömüldü.

Soru ve Başlıklar:

 • Kimdir Isaac Newton?
 • Newton’un eğitimi ve bilimsel keşifleri hakkında bilgi verin.
 • Principia kitabı nedir ve hangi konuları ele alır?
 • Newton’un yansıtmalı teleskop buluşu hakkında ne söylenebilir?
 • Newton, Londra’da ne iş yapmıştır?
 • Newton’un ölümü ne zaman gerçekleşmiştir?
 1. Kimdir Isaac Newton?

Isaac Newton, 17. yüzyıl İngiliz matematikçi, fizikçi ve astronomdur. Optik, hareket yasaları ve kütle çekimi üzerine yaptığı çalışmaları ile tanınır. Fiziksel dünyanın matematiksel açıklamaları ile ilgilenmiştir ve dünyanın evrensel bir matematiksel sistem içinde çalıştığını düşünmüştür.

 1. Newton’un eğitimi ve bilimsel keşifleri hakkında bilgi verin.

Isaac Newton, Cambridge Üniversitesi’nde okumuştur. Üniversitede öğrenim gördüğü sıralarda, hareket yasaları, optik ve matematik gibi konulara ilgi duymaya başlamıştır. 1687 yılında yayınladığı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri) adlı eseri, hareket yasaları ve evrensel kütle çekimi teorisi üzerine yaptığı çalışmaları içermektedir.

 1. Principia kitabı nedir ve hangi konuları ele alır?

Principia kitabı, 1687 yılında yayınlanan Isaac Newton’un en önemli eserlerinden biridir. Kitapta, evrenin matematiksel yasaları üzerine yapılan çalışmalar yer almaktadır. Kitapta ispatlar geometri ile yapılmış, evrensel kütle çekimi açıklanmış ve cisimlerin kütleleri ile doğru orantılı, mesafeleri ile ters orantılı birbirlerini çektiklerini açıklamıştır. Kitap, hareket yasalarını, hareketli cisimlerin hareketlerini ve gezegenlerin hareketlerini açıklamaktadır.

 1. Newton’un yansıtmalı teleskop buluşu hakkında ne söylenebilir?

Newton, ışık ile ilgili çiftlikte yaptığı deneyler sonucu mercekli teleskopların kusurlar yarattığını fark etmiştir ve kendisi bir yansıtmalı teleskop geliştirmiştir. 1668 yılında bu teleskop buluşuyla bilim dünyasında büyük ilgi uyandırmış ve 1672’de Royal Society üyesi olmuştur. Yansıtmalı teleskopun, mercekli teleskoplara göre daha kaliteli görüntü sağladığı ve kullanımının daha kolay olduğu bilinmektedir.

 1. Newton, Londra’da ne iş yapmıştır?

1696 yılında Kraliyet Darphanesi müdürlüğü için Londra’ya taşınan Newton, sahte paralara karşı büyük bir mücadele vermiştir. 1703 yılında Royal Society’nin başına geçmiş ve ölümüne kadar bu görevde kalmıştır.

 1. Newton’un ölümü ne zaman gerçekleşmiştir?
  Isaac Newton, 31 Mart 1727 tarihinde hayatını kaybetmiştir.
1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar