Dünyanın İlk İtfaiye Teşkilatının Kuruluşu Ne Zaman?

Paylaşın

Dünyadaki İlk İtfaiye Teşkilatı: Osmanlı İmparatorluğu

1720 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yeniçeri ocağına bağlı Dergâh-ı Âli Tulumbacı Ocağı ismi ile dünyadaki ilk itfaiye teşkilatı kuruldu. Bu yarı askeri teşkilat, çıkan yangınları söndürmekle görevliydi.

Belediyeye Bağlı İlk İtfaiye: Beverly, Yorkshire

Dünyadaki ilk belediyeye bağlı itfaiye teşkilatı 20 Haziran 1726’da Yorkshire’ın Beverly kentinde kuruldu. Teşkilata bağlı çalışanlar, part-time olarak çalışıyor ve söndürdükleri yangına bağlı olarak ücret alıyorlardı.

Tam Gün Mesai ile Çalışan İlk İtfaiye Teşkilatı: Londra

Londra’da 1 Ocak 1833 tarihinde kurulan itfaiye teşkilatı, tam gün mesai ile çalışan ilk itfaiye teşkilatıdır. Bu teşkilat, teknik düzeyde ve sigorta şirketlerinin teşvikiyle kurulmuştur.

İtfaiye Nedir ve Görevleri Nelerdir?

İtfaiye, yangın söndürme işlemi ve bu işlemi yapan kuruluşa verilen genel addır. Bir itfaiyeci yangınları söndürmek için eğitilmiş ve buna göre donatılmıştır. İtfaiyenin özdeşleştiği “yangınla mücadelenin” 3 temel amacı vardır: Hayat kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumak.

İlk İtfaiye Aracı: Augsburg

1518 yılında yapılan bir araç, Augsburg Belediyesi arşivlerindeki bazı notlar ile edinilen bilgilere göre, büyük bir kolla su fışkırtan bu yangın söndürme aygıtı, dört tekerlekli bir taşıyıcının üzerine yerleştirilmişti.

Dünya İtfaiye Teşkilatları Gelişimi

dunyanin ilk itfaiye teskilai2

Dünya itfaiye teşkilatları gelişimine göz atarsak, İngiltere’de Londra Şehir Meclisinin kararıyla binaların önünde içi su dolu fıçı konması zorunlu kılındığı 1189 yılından, ilk itfaiye birliklerinin kurulmaya başladığı 1680 yılına kadar birçok tarihsel olay gerçekleşti. Büyük Londra Yangını, tulumba tipi ilk araçların yangında etkisiz kaldığı 1633 yılı ve ahşap binaların betonarme yapılarla yer değiştirdiği dönemler, itfaiye teşkilatlarının gelişimine örnek olarak verilebilir.

1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar