Kesinlikle, İslam’ı çocuklara öğretmek, onların manevi gelişimine katkı sağlamanın önemli bir parçasıdır. Camii içinde okul öncesi çocuklara İslam’ı öğretmek için eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenlemek, onların dini değerleri anlamalarına yardımcı olur. İşte bazı benzersiz ve keyifli etkinlik önerileri:

 1. Cami Keşfi: Çocuklara caminin farklı bölümlerini ve özelliklerini keşfetme fırsatı verin. Minber, mihrap, minare gibi caminin önemli unsurlarını tanıtın.
 2. Basit Duaları Öğrenme: Çocuklara temel dua formlarını öğretin. Besmele, Fatiha suresi gibi duaları öğrenmelerine yardımcı olun.
 3. Peygamberlerin Hikayeleri: İslam peygamberlerinin hikayelerini anlatın. Özellikle çocukların anlayabileceği basit hikayeleri seçin.
 4. Camii Resimleri: Çocuklara cami resimleri çizmeleri için malzemeler verin. Caminin mimarisini ve dekorasyonunu yansıtan resimler çizmelerini teşvik edin.
 5. Minarelerin Yapımı: Basit malzemelerle minareler yapma etkinliği düzenleyin. Minarelerin camiye nasıl seslendiğini anlatın.

Allah’ı tanımak, anlamak ve bilmek, İslam eğitiminin temel bir bileşenidir. İşte bu konuyu işleyen eğitici 40 etkinlikler:

101. Allah’ı Tanıma ve Anlama

 • Doğa Yürüyüşleri: Doğaya çıkarak çocuklara Allah’ın yaratılışını gösterin. Bitkileri, hayvanları ve tabiatı inceleyerek Allah’ın sanatını anlamalarına yardımcı olun.
 • Yıldız Gözlemi: Yıldızları ve gökyüzünü gözlemlemek için bir gece gözlem etkinliği düzenleyin. Yıldızların ve evrenin yaratılışının üzerindeki etkilerini konuşun.
 • Allah’ın İsimleri ve Sıfatları: Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını öğretin. Bu isimlerin ve sıfatların anlamlarını ve Allah’ı daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı olduklarını açıklayın.
4 6 Yas Grubu Camiye Giden Okul Oncesi Cocuklar Icin 40 Ogretici ve Eglenceli Etkinlikler Onerileri 3

102. Dua ve İbadet

 • Günlük Dua: Öğrencilere günlük dua alışkanlığı kazandırın. Sabah ve akşam duaları, yemek duaları ve diğer önemli duaları öğretin.
 • İbadet Pratiği: Namaz, oruç ve diğer ibadetleri uygulamalı olarak öğretin. Çocuklara namaz kılma ve ibadet ederken nasıl Allah’a daha yakın hissedebileceklerini öğretin.
 • Allah’a Yaklaşma: Çocuklara Allah’a yaklaşma yollarını öğretin. Sadaka verme, iyilik yapma ve hayır işlerine katılma gibi aktivitelerle Allah’a nasıl yaklaşabileceklerini anlatın.

103. Kuran-ı Kerim Öğrenimi

 • Kuran Okuma Dersleri: Çocuklara Kuran-ı Kerim okuma ve anlama dersleri verin. Kuran’dan ayetlerin anlamını açıklayarak Allah’ın mesajını anlamalarına yardımcı olun.
 • Kuran Tilaveti: Çocuklara güzel bir Kuran tilaveti yapmayı öğretin. Tilavetin nasıl yapılacağını ve öğrenme sürecini vurgulayın.
 • Kuran Hafızlığı: İlgili öğrencilere Kuran hafızlığı yapmayı öğretin. Kuran’ı ezbere okuma sürecini destekleyin.

104. Allah’ın Yaratılışı ve Sanatı

 • Doğa Sanatı: Çocuklarla doğadaki güzellikleri resmetmeleri veya fotoğraflamaları için dışarıya çıkın. Bitkiler, manzara ve hayvanlar gibi konuları çizebilirler.
 • Sanat Atölyeleri: Allah’ın yaratıcılığını vurgulayan sanat projeleri düzenleyin. Öğrenciler, manzara tabloları, doğal objelerden sanat eserleri veya Allah’ın isimlerini içeren posterler yapabilirler.
 • Tabiat Yürüyüşleri: Öğrencilere doğa yürüyüşleri sırasında Allah’ın yaratılışının muhteşemliğini gösterin. Bitki ve hayvanların yaratılışını incelemelerine fırsat verin.

105. Allah’ın İşaretlerini Anlamak

 • Allah’ın İşaretlerini Tanıma Oyunları: Allah’ın yaratılışındaki işaretleri anlamalarına yardımcı olacak oyunlar düzenleyin. Örneğin, çevredeki işaretleri bulma ve tanımlama oyunları.
 • Kainattaki Sayılar: Çocuklara Allah’ın yaratılışındaki matematiksel düzenlemeleri öğretin. Örnek olarak, altın oran veya yıldızların düzenlemeleri hakkında konuşun.
 • Allah’ın İşaretlerini Paylaşma: Öğrencilere kainattaki işaretleri gözlemlediklerinde bu deneyimlerini paylaşma fırsatı verin. Allah’ın işaretlerini nasıl fark ettiklerini anlatmalarını teşvik edin.

Bu etkinlikler, çocukların Allah’ı tanımak, anlamak ve bilme yolunda ilerlemelerine yardımcı olur. Aynı zamanda İslam’ın öğretilerini ve inançlarını daha derinlemesine anlamalarını sağlar. Allah’ın yaratılışındaki sanatı ve işaretleri keşfetmelerine yardımcı olarak inançlarını güçlendirir.

Sahabeler ve Peygamber Efendimizin çocukluk hayatını öğretmek için aşağıdaki etkinlikler kullanılabilir:

okul oncesi camide etkinlikler 4 1

106. Peygamber Efendimizin Çocukluk Hikayesi

 • Resimli Hikaye Kitapları: Peygamber Efendimizin çocukluk hikayesini anlatan resimli hikaye kitapları kullanın. Bu kitapları çocuklara okuyun ve hikayeyi anlatarak onların anlamalarına yardımcı olun.
 • Çocuklar için Tiyatro: Peygamber Efendimizin çocukluk dönemini canlandıran bir tiyatro oyunu düzenleyin. Öğrenciler, bu oyunla hikayeyi daha iyi anlayacaklar.

107. Sahabelerin Çocukluk Anıları

 • Sahabe Hikayeleri: Sahabelerin çocukluk dönemlerine odaklanan hikayeler anlatın. Sahabelerin Peygamberimiz ile olan karşılaşmalarını ve onun öğretilerini nasıl benimsediklerini anlatın.
 • Sahabe Kahramanları: Öğrencilere sahabelerin çocukluk dönemlerini inceledikten sonra, sahabe kahramanlarını resimler veya figürler yapmaları için sanatsal projeler düzenleyin.

108. Peygamber Efendimizin Ahlakı

 • Ahlaki Öğütler: Peygamber Efendimizin çocukluğundan gelen ahlaki öğretileri öğrencilere anlatın. Özellikle dürüstlük, yardımcı olma ve empati gibi değerlere vurgu yapın.
 • Ahlaki Hikayeler: Çocuklara Peygamber Efendimizin çocukluk dönemine odaklanan hikayeler anlatın. Bu hikayelerde ahlaki öğretileri ve değerleri vurgulayın.

109. Sahabe ve Peygamberimizin Oyunları

 • Geleneksel Oyunlar: Peygamber Efendimizin ve sahabelerin çocukluk dönemlerine dayalı geleneksel oyunlar oynayın. Bu oyunlar aracılığıyla tarihi ve dini bağlantıları vurgulayın.
 • Tasavvuf ve Hikmet Öyküleri: İslam hikmet öykülerini çocuklara anlatın. Örneğin, Hz. Ali’nin bir çocuğun kaybettiği oyuncağını bulmasına yardım etmesi gibi öyküler.

110. Sahabe ve Peygamberimizin Hatıraları

 • Hatıra Defteri: Öğrencilere sahabe ve Peygamber Efendimizin hikayelerini yazmaları için hatıra defterleri verin. Bu defterler, onların bu önemli figürleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 • Hatıra Sunumu: Öğrencilere kendi hazırladıkları sahabe veya Peygamber Efendimizle ilgili hatıra sunumları hazırlamaları için fırsat verin. Bu sunumlar, onların araştırma yapma ve sunum yapma becerilerini geliştirir.

Bu etkinlikler, çocuklara İslam tarihini ve kahramanlarını daha yakından tanımalarına yardımcı olur. Aynı zamanda İslam’ın öğretileri ve değerleri üzerinde derin bir anlayış geliştirmelerine katkıda bulunur. Sahabelerin ve Peygamber Efendimizin yaşamlarının örneklerini takip etmelerine ve bu örnekleri günlük yaşamlarında uygulamalarına yardımcı olur.

111. İslam Tarihi ve Kahramanlar

 • İslam Tarihi Bulmacaları: Öğrencilere İslam tarihiyle ilgili bulmacalar veya zeka oyunları sağlayın. İslam tarihinin önemli olaylarını ve kahramanlarını bu yolla öğrenmelerini teşvik edin.
 • Tarihi Kostüm Günü: Öğrencileri İslam tarihinin kahramanlarına dönüşmeleri için tarihi kostüm günleri düzenleyin. Bu, öğrencilerin tarihsel figürleri daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

112. Peygamberimizin İlk Mucizeleri

 • Mucize İllüstrasyonlar: Peygamberimizin ilk mucizelerini anlatan resimler veya illüstrasyonlar kullanarak öğrencilere bu mucizeleri görsel olarak gösterin.
 • Mucize Kitapçıklar: Öğrencilere Peygamberimizin ilk mucizelerini anlatan basit kitapçıklar oluşturmasını teklif edin. Bu kitapçıklar, mucizeleri ve onların anlamlarını anlamalarına yardımcı olur.

113. İslam Tarihi Gezi

 • Müze Ziyaretleri: İslam tarihi müzelerini veya sergilerini ziyaret edin. Öğrencilere İslam tarihini ve kahramanlarını daha yakından tanıma fırsatı sunar.
 • Tarihi Yerlerin Ziyareti: Mümkünse, İslam tarihinde önemli olan tarihi yerleri ziyaret edin. Örneğin, Mekke ve Medine’deki kutsal yerleri ziyaret ederek İslam’ın tarihini ve önemli olayları daha iyi anlayabilirler.
4 6 Yas Grubu Camiye Giden Okul Oncesi Cocuklar Icin 40 Ogretici ve Eglenceli Etkinlikler Onerileri 4

114. Sahabe ve Peygamberimizin Hikayelerini Yazma

 • Yaratıcı Yazma Görevleri: Öğrencilere sahabe veya Peygamberimizin hayatından yola çıkarak kendi hikayelerini yazma görevleri verin. Bu, yetkinlikleri kullanarak bu tarihi figürleri daha yakından incelemelerine fırsat tanır.
 • Hikaye Okuma: Öğrencilere İslam tarihinden ilham alarak hikaye yazmalarını veya yazılmış hikayeleri okumalarını teşvik edin. Bu, tarihi figürlerin yaşamlarına daha fazla içgörü kazandırabilir.

115. İslam Tarih Kitapları

 • Çocuklar İçin İslam Tarih Kitapları: Çocuklara uygun İslam tarih kitapları kullanarak İslam tarihini anlatın. Bu kitaplar, tarihi figürleri ve olayları basit ve anlaşılır bir şekilde açıklar.
 • Tarih Kitapları İncelemesi: Öğrencilere İslam tarihi kitapları incelemeleri için fırsat verin. Bu, araştırma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Bu etkinlikler, çocukların İslam tarihini ve kahramanlarını daha derinlemesine incelemelerine yardımcı olur. Aynı zamanda bu figürlerin yaşamlarından öğrenilen dersleri günlük yaşamlarında uygulamalarına ve İslam’ın öğretilerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunur. Bu, İslam’ın tarihi ve kültürel köklerini anlamalarına yardımcı olur.

116. Dini Figürlerle Boyama Etkinliği

 • Peygamber Efendimiz (sav): Çocuklara Peygamber Efendimizi (sav) hatırlatan gül çizimlerini boyamaları için sayfalar verin. Resmi boyarken Peygamber Efendimizin önemini ve ahlaki öğretilerini vurgulayın.

117. Yapraklardan Çiçek Yapımı

 • Yaprak Sanatı: Çocuklara doğadan topladıkları yaprakları kullanarak çiçekler yapmayı öğretin. Bu sırada Allah’ın yaratıcılığını ve doğanın güzelliklerini vurgulayın.
 • Dini Temalı Çiçekler: Yapraklardan yapılan çiçeklerin dini temalarını vurgulayın. Örneğin, her bir çiçeği Peygamber Efendimizin öğretileriyle ilişkilendirin.

118. Dini Temalı Resim Çizme

 • Dini Hikayeleri Resimleme: Çocuklara dini hikayelerden bir sahneyi seçerek resim çizme görevi verin. Bu etkinlik, dini hikayeleri ve olayları daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 • Dini Resimlerin Anlamı: Çocuklar resimlerini çizerken dini figürlerin ve sembollerin anlamlarını açıklayın. Bu şekilde dini sembollerin önemini vurgulayın.

119. Allah’ın İsimlerini Öğrenme

 • İsim Tabloları: Çocuklara Allah’ın isimlerini öğrenmek için isim tabloları oluşturun. Her ismin anlamını ve önemini açıklayarak öğrencilere öğrenmeleri için rehberlik edin.
 • İsimlerin Resimleri: Allah’ın isimlerini çocuklara öğretmek için her ismi temsil eden resimler kullanın. Örneğin, Rahman ismini güneşi veya Rahim ismini bir anne ve bebeği temsil eden resimlerle ilişkilendirin.

120. Dini Temalı El Sanatları

 • Mescit Modeli: Çocuklara karton, kağıt ve diğer malzemelerle minyatür mescitler inşa etme görevi verin. Bu, çocukların mescitlerin nasıl inşa edildiğini anlamalarına yardımcı olur.
 • Kağıt Minaresi: Kağıt ruloları kullanarak minareler yapma etkinliği düzenleyin. Minarenin İslam’ın sembollerinden biri olduğunu vurgulayın.

Bu etkinlikler, çocukların dini figürleri, semboller ve değerleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda yaratıcılıklarını kullanmalarına ve dini öğretileri günlük yaşamlarında uygulamalarına katkıda bulunur. Dinin güzelliklerini ve sanatını daha yakından keşfetmelerine yardımcı olur.

Aile ve kardeşlik kavramlarını öğretmek için aşağıdaki etkinlikleri kullanabilirsiniz:

121. Aile Ağacı Çizimi

 • Aile Ağacı Resmi: Öğrencilere kendi aile ağaçlarını çizmeleri için büyük bir kağıt ve renkli kalemler sağlayın. Aile üyelerinin fotoğraflarını ve isimlerini aile ağaçlarında kullanabilirler.
 • Aile Hikayesi: Öğrencilerin aile üyeleri hakkında kısa hikayeler yazmalarını teşvik edin. Bu hikayeler, ailelerinin tarihini ve değerlerini anlamalarına yardımcı olur.

122. Kardeşlik ve Dayanışma

 • Kardeşler Arası Etkinlikler: Öğrencilere birlikte çalışmayı ve dayanışmayı teşvik etmek için kardeşler arası etkinlikler düzenleyin. Örneğin, ekip oyunları veya projeleri.
 • Kardeşlik Anıları: Öğrencilere kardeşleriyle olan anılarını veya deneyimlerini paylaşma fırsatı verin. Bu, kardeşler arası ilişkileri güçlendirebilir.

123. Aile ve Kardeşlik Hikayeleri

 • Aile Hikayeleri Okuma: Öğrencilere aile ve kardeşlik hikayeleri okuyun. Bu hikayelerde aile bağları, dayanışma ve sevgi vurgulanmalıdır.
 • Kardeşlik Hikayeleri Yazma: Öğrencilere kardeşlikle ilgili kendi hikayelerini yazma görevi verin. Hikayelerde kardeşler arası ilişkilerin önemi vurgulanmalıdır.

124. Aile ve Kardeşlik Sanat Projeleri

 • Aile Portreleri: Öğrencilere ailelerinin portrelerini çizmeleri veya resmetmeleri için fırsat verin. Aile üyelerinin her birini tanımlamalarını isteyin.
 • Kardeşlik Posterleri: Kardeşlikle ilgili posterler veya resimler yapmalarını teklif edin. Bu projelerde kardeşlerin birbirine olan sevgisi ve yardımlaşması vurgulanmalıdır.

125. Aile Ziyaretleri

 • Aile Ziyaretleri: Öğrencilere ailelerinin iş yerlerini veya evlerini ziyaret etmeleri için fırsatlar sunun. Bu, ailelerin günlük yaşamlarını ve birlikte geçirdikleri zamanı daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 • Aile Yemeği: Öğrencilere sınıfta birlikte bir aile yemeği pişirme etkinliği düzenleyin. Bu etkinlikte dayanışma ve birlikte çalışmanın önemi vurgulanabilir.

Bu etkinlikler, çocukların aile ve kardeşlik kavramlarını daha iyi anlamalarına ve bu değerleri günlük yaşamlarında uygulamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda aileleri ve kardeşleriyle daha sağlam bağlar kurmalarına katkıda bulunur. İslam’da aile ve kardeşlik kavramları da önemlidir, bu nedenle bu etkinlikler İslam öğretileriyle uyumlu bir şekilde bu değerleri vurgular.

126. Aile ve Kardeşlik Hikayelerini Öğrenme

 • Kur’an Hikayeleri: Çocuklara Kur’an’dan aile ve kardeşlikle ilgili hikayeleri anlatın. Örneğin, Hz. Yusuf ve kardeşleri arasındaki ilişkilere odaklanın.
 • Hz. Ali ve Hz. Fatima: Hz. Ali ve Hz. Fatima’nın aile ve kardeşlikteki örnek ilişkilerini öğretin. Çocuklara bu önemli figürleri tanıtarak, aile değerlerini vurgulayın.

127. Aile ve Kardeşlik Duası

 • Aile Duası: Çocuklara aileleri ve kardeşleri için dua etmeyi öğretin. Basit bir aile duası öğretin ve bu duayı öğrencilerle beraber okuyun.
 • Kardeşlik Duası: Kardeşlik ve dayanışma için dua etmeyi öğretin. Çocuklara kardeşleri için dua etmeyi, onların mutluluğunu ve sağlıklarını dile getirmeyi öğretin.

128. Kardeşlik ve Paylaşma

 • Paylaşma Etkinliği: Çocuklara oyuncağını veya yiyeceğini kardeşiyle paylaşma fırsatı verin. Bu, paylaşmanın önemini ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirir.
 • Kardeşlik Günlüğü: Öğrencilere kardeşleriyle yaşadıkları olumlu deneyimleri günlüklere yazma görevi verin. Bu, kardeşler arası bağları güçlendirir.

129. Aile ve Kardeşlik Şarkıları

 • Aile Şarkıları: Aile ve aile üyelerini öven şarkılar söyleyin. Öğrencilere bu şarkıları öğrenmeleri ve aileleri için söylemeleri için teşvik edin.
 • Kardeşlik Şarkıları: Kardeşlik ve dayanışmayı öven şarkılar öğretin. Bu şarkılar aracılığıyla kardeşler arasındaki sevgiyi ve bağları kutlayın.

130. Aile ve Kardeşlik Resimleri

 • Aile Albümü: Çocuklara aile albümü oluşturma fırsatı verin. Aile fotoğraflarını, hatıraları ve anıları bir araya getirerek ailelerinin önemini vurgulayın.
 • Kardeşlik Çizimleri: Kardeşlikle ilgili çizimler yapma etkinliği düzenleyin. Çocuklara kardeşleri ile geçirdikleri zamanı, paylaşılan anıları ve sevgiyi temsil eden resimler çizmelerini teşvik edin.

Bu etkinlikler, çocukların aile ve kardeşlik değerlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda bu değerleri günlük yaşamlarında uygulamalarına ve İslam’ın aile ve kardeşlik kavramlarına daha yakından bağlanmalarına katkıda bulunur. İslam, aile ve kardeşlik ilişkilerini önemli bir şekilde vurgulayan bir din olduğu için bu tür etkinlikler İslam öğretileri ile uyumlu olacaktır.

131. Aile ve Kardeşlik Oyunları

 • Aile Oyun Gecesi: Öğrencilere aileleri ile birlikte oynayabilecekleri oyunlar öğretin. Aile oyun gecesi düzenleyin ve ailelerin bir arada eğlenmesini teşvik edin.
 • Kardeşlik Yarışmaları: Kardeşler arasında yarışmalar düzenleyin. Örneğin, en iyi takım oluşturma yarışması veya en yaratıcı projeyi yapma yarışması gibi etkinliklerle dayanışmayı teşvik edin.

132. Aile ve Kardeşlik Temalı Hikayeler

 • Aile Hikayeleri Okuma: Aile ve kardeşlik temalı hikayeleri okuyarak çocuklara aile ve kardeşlik değerlerini anlatın. Bu hikayeler ailelerin birbirine olan sevgi ve desteklerini vurgular.
 • Kardeşlik Hikayeleri Yazma: Çocuklara aileleri ve kardeşleri ile yaşadıkları anıları veya hikayeleri yazma fırsatı verin. Bu, kardeşler arası bağları güçlendirir.

133. Aile ve Kardeşlik ile İlgili Sohbetler

 • Aile Değerleri Sohbeti: Öğrencilerle aile değerleri hakkında sohbetler yapın. Ailelerin önemi ve aile üyeleri arasındaki ilişkileri anlatarak bu değerleri vurgulayın.
 • Kardeşlik Sohbetleri: Kardeşlik ilişkileri hakkında konuşun. Kardeşler arasındaki dayanışma, sevgi ve paylaşımın önemini anlatın.

134. Aile ve Kardeşlik Resim Projeleri

 • Aile Albümü Yapımı: Öğrencilere kendi aile albümlerini oluşturmayı teşvik edin. Aile fotoğrafları ve hatıralarını içeren albümler oluşturarak ailelerinin tarihini anlamalarına yardımcı olun.
 • Kardeşlik Kolajları: Kardeşlik ilişkilerini temsil eden kolajlar veya posterler yapma etkinliği düzenleyin. Kardeşlerin birbirine olan sevgisini, dayanışmasını ve birlikte geçirdikleri zamanı yansıtan eserler oluşturmalarını teşvik edin.

135. Aile ve Kardeşlik Şiirleri ve Şarkılar

 • Aile Şiirleri: Öğrencilere aileleri için şiirler yazma fırsatı verin. Ailelerinin önemini ve sevgilerini dile getiren şiirler yazmalarını teşvik edin.
 • Kardeşlik Şarkıları: Kardeşlik ve dayanışmayı öven şarkılar öğretin. Öğrencileri kardeşleri ile olan ilişkilerini kutlayan şarkılar söylemeye teşvik edin.

Bu etkinlikler, çocukların aile ve kardeşlik değerlerini daha iyi anlamalarına ve bu değerleri günlük yaşamlarında uygulamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda İslam’ın aile ve kardeşlik kavramları ile uyumlu bir şekilde bu değerleri vurgular. İslam’da aile ve kardeşlik ilişkileri önemli bir yer tutar, bu nedenle bu tür etkinlikler dini öğretilerle uyumludur.

136. Allah’ı Tanıma ve Sevgi

 • Allah’ın Güzel İsimleri: Çocuklara Allah’ın güzel isimlerini öğretin ve her bir ismin ne anlama geldiğini anlatın. Örneğin, “Rahman” ve “Rahim” gibi isimlerle Allah’ın merhametini vurgulayın.
 • Doğa Yürüyüşü: Doğada yürüyüş yaparken, Allah’ın yaratılışının güzelliklerini ve doğanın mucizelerini keşfetmeyi teşvik edin. Çocuklara doğadaki her şeyin Allah’ın eseri olduğunu anlatın.

137. Dini Hikayeler ve Kıssalar

 • Peygamberlerin Hayatı: İslam peygamberlerinin hayatını anlatan hikayeleri okuyarak çocuklara bu önemli figürleri tanıtın. Peygamberlerin Allah’ın mesajlarını nasıl ilettiklerini anlatın.
 • Dini Kıssaları Anlama: Çocuklara dini kıssaları okurken bu kıssaların mesajlarını anlamaları için yardımcı olun. Her kıssanın öğrettiği bir değer veya ders bulunur.

138. Dini Şarkılar ve İlahiler

 • Dini Şarkılar Dinleme: Çocuklara dini şarkılar ve ilahiler dinletin. Bu şarkılar aracılığıyla Allah’ı anma ve sevgi vurgulanır.
 • Kendi İlahilerini Yazma: Çocuklara kendi dini ilahilerini yazma fırsatı verin. İlahilerde Allah’ı öven ve sevgi dile getiren sözler kullanmalarını teşvik edin.

139. Dua ve İbadet Eğitimi

 • Basit Duaları Öğrenme: Çocuklara basit dua formlarını ve duaları öğretin. Bu duaları günlük yaşamlarında kullanmalarını teşvik edin.
 • Namaz Kılma Uygulamaları: Namaz kılmayı öğrenme uygulamaları düzenleyin. Çocuklara nasıl namaz kılacaklarını ve bu ibadeti nasıl yerine getireceklerini öğretin.

140. Allah’ın Yaratılışını İnceleme

 • Allah’ın İşlerini Anlama: Çocuklara Allah’ın yaratılışını ve evreni nasıl yönettiğini öğretin. Yıldızlar, bitkiler, hayvanlar gibi yaratılmışları inceleyerek Allah’ın büyüklüğünü vurgulayın.
 • Bilimsel Keşifler: Bilimsel deneyler ve incelemeler aracılığıyla Allah’ın yaratılışını anlamalarına yardımcı olun. Örneğin, bitkilerin büyümesini gözlemleyerek Allah’ın yaratıcı gücünü vurgulayın.

Bu etkinlikler, çocukların Allah’ı tanımak, sevmek ve anlamak için bir temel oluşturur. Aynı zamanda İslam’ın tevhid (Allah’ın birliği) öğretisini vurgular ve çocuklara Allah’a olan bağlılığı geliştirmelerine yardımcı olur. Dinin temel öğretilerini daha derinlemesine anlamalarına ve günlük yaşamlarında bu öğretileri uygulamalarına katkıda bulunur.

ok 1

Etkinlik makalesinin devamı yazılara buradan ulaşabilirsiniz.

Okul öncesi döneminde, çocukların temel eğitim konularını öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli etkinlikler sunulur. Örneğin, meyve ve sebze etkinlikleri aracılığıyla çocuklar sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinirler. Hareket etkinlikleri, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, heceleme çalışmaları okuma ve yazma becerilerini destekler. Ayrıca, uyak ve yazı farkındalığı etkinlikleri dil becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Harf farkındalığı etkinlikleri, harf tanıma ve yazma becerilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olur. Cami ve ezan etkinlikleri ise çocuklara dini bilgileri ve değerleri öğretmeyi amaçlar ve bu sayede çocuklar İslam'ın temel kavramlarını anlama fırsatı bulurlar.

Değerli öğretmenler,
İslam eğitimine ve öğrencilerimizin manevi gelişimine katkı sağlama çabanızı takdir ediyoruz. Sizlerin, çocuklarımıza sunduğu dini eğitim, onların hayatlarının en temel ve değerli unsurlarından birini oluşturuyor. Bu kapsamlı etkinlikler listesi, öğrencilere İslam’ı, aile değerlerini, kardeşliği ve Allah’ı daha iyi anlamalarını sağlamak için çok değerli bir kaynaktır.

Önerilerinizi ve geri bildirimlerinizi her zaman bekliyoruz. Sizlerin deneyimleri ve içgörüleri, bu etkinliklerin daha iyi hale gelmesine ve öğrencilerimizin daha iyi bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Hangi etkinliklerin öğrencileriniz için en iyi sonuçları verdiğini ve nasıl daha iyi uyum sağlayabileceğimizi bize bildirirseniz, sizi dinlemek ve bu kaynakları iyileştirmek için çalışmak isteriz.

Sizlere, dini eğitimin en değerli öğretmenleri olarak, öğrencilerimizin manevi gelişimine olan katkınız için teşekkür ediyoruz. Allah sizleri ödüllendirsin ve yolunuzu aydınlatsın.

1inci.net

Diyanet İşler Başkanlığı, 4-6 yaş grubundaki çocuklar için özel olarak hazırlanan Kuran kursu etkinlik kitaplarını sunmaktadır. Bu kitaplar, çocukların Kur’an’ı öğrenirken eğlenceli ve etkili bir şekilde dini bilgiler edinmelerine yardımcı olur. Ebeveynler ve öğretmenler, bu kitapları kullanarak çocukların dini eğitimlerine katkı sağlayabilirler.

İlk etkinlik kitabı olan “Kuran Kursları Etkinlik Kitabı 1,” çocukların 4-6 yaş arası için önerilen bir pdf kaynağıdır. Bu kitabı buradan indirebilirsiniz. Bu kitap, çocukların temel dini kavramları öğrenmelerini ve Kur’an’a olan ilgilerini artırmalarını sağlayacak etkinlikler içermektedir.

İkinci etkinlik kitabı olan “Kuran Kursları Etkinlik Kitabı 2” ise aynı yaş grubundaki çocuklar için tasarlanmış .pdf dosyasıdır. Bu kitabı da buradan indirebilirsiniz. Kitap, çocukların daha fazla dini bilgiye sahip olmalarına yardımcı olacak ileri düzey etkinlikler sunar.

Bu kitaplar, çocukların dini bilinçlerini geliştirmelerine ve Kur’an’ı anlamalarına yardımcı olacak önemli bir kaynaktır. Bu linkler aracılığıyla bu kitapları kolayca indirebilir ve çocukların dini eğitimlerine destek olabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz