Tarih Dersi İçin Eğlenceli Aktiviteler ve Aktivite Önerileri

Paylaşın

Tarih dersleri, öğrencilerin geçmişteki olayları ve insanların hayatlarını anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, tarih dersleri, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine, farklı perspektiflerden bakmalarına ve olayların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamalarına yardımcı olur. İşte bazı örnekler:

 1. Tarih Müzesi: Öğrencilerin belirli bir konu üzerinde araştırma yapmalarını ve bu araştırmaları sergilemelerini sağlayan bir etkinlik. Öğrenciler, tarih müzesinde posterler, maketler veya sunumlar hazırlayabilirler. Bu etkinlik, öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirir ve tarih konularını etkili bir şekilde sunma becerilerini geliştirir.
 2. Tarih Kitap Kulübü: Öğrencilerin belirli bir kitabı okumalarını ve tartışmalarını sağlayan bir etkinlik. Öğrenciler, belirli bir kitap üzerine tartışarak kitapta anlatılan tarihi konuları daha iyi anlayabilirler.
 3. Belgesel İzleme: Öğrencilerin belirli bir tarihî konuyu ele alan belgeselleri izlemelerini ve tartışmalarını sağlayan bir etkinlik. Bu, öğrencilerin olayların farklı perspektiflerden anlaşılmasına yardımcı olur ve tarihi olayların bağlantılarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 4. Tarih Gezisi: Öğrencilerin tarihî yerleri ziyaret ederek, tarihi olayları ve kişilikleri daha iyi anlamalarını sağlayan bir etkinlik. Bu, öğrencilerin tarihi olayları gerçek yerlerde görmelerine olanak tanır ve tarihî konuların somut hale gelmesini sağlar.
 5. Tarih Drama: Öğrencilerin belirli bir tarihî olayı canlandırarak, tarihi olayların farklı perspektiflerden anlaşılmasını sağlayan bir etkinlik. Bu, öğrencilerin olayların içinde olmalarına ve olayların tarihi bağlamını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 6. Tarih Kahvehanesi: Öğrencilerin belirli bir tarihî konuyu tartışarak, farklı fikirleri dinlemelerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlayan bir etkinlik. Bu, öğrencilerin farklı perspektiflerden bakmalarına ve tarihî olayların bağlantılarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.,

Tarih Dersi Performans Ödevi Konuları (10. Sınıf):

 1. Tarihi Anıt Ziyareti ve Raporlama: Öğrencilere yerel bir tarihi anıtı ziyaret etme görevi verin. Ardından ziyaretlerini fotoğraflayarak ve anıtın tarihini, yapımını ve önemini anlatan bir rapor hazırlamalarını isteyin.
 2. Tarihçi Güncellemeleri: Öğrencilere belirli bir tarih dönemi seçmelerini ve bu dönemi günümüz olayları ve teknolojisiyle ilişkilendirerek bir makale yazmalarını isteyin. Öğrenciler, geçmişin günümüzdeki yansımalarını incelemelidir.
 3. Tarihi Olayların Alternatif Sonuçları: Öğrencilere belirli bir tarihi olayı seçmelerini ve bu olayın alternatif sonuçlarını hayal etmelerini isteyin. Öğrenciler, olayın farklı bir seyrini tartışlayarak bu alternatif sonuçları sunmalıdır.
 4. Tarihi Roman İncelemesi: Öğrencilere tarihle ilgili bir roman veya hikayeyi okuma görevi verin. Ardından romanın tarihle nasıl ilişkilendiği ve dönemin atmosferini nasıl yansıttığı hakkında bir inceleme yazmalarını isteyin.
 5. Tarihi Kahraman Portresi: Öğrencilere tarihte etkili olmuş bir kişiyi seçmelerini ve bu kişinin bir portresini yapmalarını veya çizmelerini isteyin. Portreler, seçilen kişinin karakteristik özelliklerini ve tarih boyuncaki etkisini yansıtmalıdır.

Bu performans ödevleri, öğrencilere tarih derslerini daha derinlemesine inceleme fırsatı sunar ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda öğrencilerin tarihi olayları ve figürleri daha kişisel ve ilgi çekici bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olabilir.


9. Sınıf Tarih Dersi Etkinlikleri:

 1. Tarihi Karakter Kostüm Partisi: Öğrencilere belirli bir tarihi figürü seçmelerini ve onun gibi giyinmelerini sağlayın. Ardından her öğrenci, seçtikleri karakterin yaşamını ve katkılarını kısa bir sunumla paylaşsın.
 2. Tarih Temalı Kahraman Kartları Oyunu: Öğrencilere tarih boyunca etkili olmuş önemli figürlerin kartlarını hazırlatın. Her öğrenci, bu kartları kullanarak bir strateji oyunu oynasın. Kartlar, figürlerin tarih içindeki etkilerini ve önemini yansıtsın.

10. Sınıf Tarih Dersi Etkinlikleri:

 1. Tarihi Dönemleri Temsil Eden Posterler: Her öğrenciye belirli bir tarihi dönemi araştırma ve bir posterle temsil etme görevi verin. Posterler, o döneme özgü olayları ve önemli figürleri içermelidir.
 2. Tarihçi Olarak Rol Oyunu: Öğrencilere belirli bir tarihi olayı veya dönemi seçmelerini ve bu olayı/tarihi dönemi bir tarihçi gibi incelemelerini sağlayın. Sonuçları sınıf içinde sunsunlar.

11. Sınıf Tarih Dersi Etkinlikleri:

 1. Tarih Temalı Tartışma Turnuvası: Öğrencilere belirli tarihi konuları veya tartışmaları araştırma görevi verin ve ardından bir tartışma turnuvası düzenleyin. Öğrenciler, farklı görüşleri savunmak için kanıtlar sunmalıdır.
 2. Tarih Belgesel Filmi Gecesi: Öğrencilere tarihle ilgili bir belgesel film seçme görevi verin. Ardından bu filmleri sınıf içinde izleyin ve her öğrenciden filmin ana temasını ve önemli noktalarını analiz etmelerini isteyin.

12. Sınıf Tarih Dersi Etkinlikleri:

 1. Tarihçi Araştırma Projesi: Her öğrenciye tarih alanında bir konuyu derinlemesine araştırma görevi verin. Öğrenciler, kapsamlı bir araştırma raporu hazırlamalı ve sınıf önünde sunmalıdır.
 2. Tarihçi Söyleşileri: Öğrencilere, yerel tarihçilerle görüşmeleri veya tarihle ilgili deneyimlerini paylaşmaları için bir tarihçiye saha gezisi düzenleme görevi verin.

Bu etkinlikler, öğrencilerin tarihi daha ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda tarihle ilgili derinlemesine araştırma yapma, eleştirel düşünme ve sunum becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlayabilir.

Bu aktiviteler, öğrencilerin tarihî konuları daha iyi anlamalarına ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerin tarihî konulara ilgi duymalarını ve tarihî olayların günümüz dünyasına olan etkilerini anlamalarını sağlar. Tarih derslerinde bu tür aktiviteler kullanılarak öğrencilerin katılımı artırılabilir ve öğrencilerin tarihî konuları daha aktif bir şekilde öğrenmeleri sağlanabilir. Bu aktiviteler aynı zamanda öğrencilerin araştırma becerilerini, sunum becerilerini, problem çözme becerilerini ve işbirliği yapma becerilerini geliştirir.
1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar