Koloni Nedir? Anlamı, Kullanım Örnekleri, Birleşik Kelimeler ve Kökeni

Paylaşın

Koloni Nedir Anlamı, bir ülkenin ana karasından uzakta bulunan ve genellikle bağımlı bir bölge olarak yönetilen yerleşim yerlerini ifade eder. İşte koloni kelimesinin kullanıldığı bazı örnek cümleler:

Koloni ile ilgili örnek cümleler

 • İngiltere, tarih boyunca birçok koloni kurmuştur.
 • Bu adanın eski bir Fransız kolonisi olduğunu biliyor muydunuz?
 • Amerika Birleşik Devletleri, tarihinde birçok bağımlı koloniye sahip olmuştur.
 • Birleşik Krallık, hala birkaç küçük kolonisi bulunan bir ülkedir.
 • Yeni Zelanda, İngiliz koloniciliği döneminde kurulmuştur.
 • Afrika’da, birçok Avrupa ülkesi koloniler kurmuştur.
 • Koloni döneminde, birçok yerli halk, sömürgecilerin baskısı altında ezilmiştir.
 • Koloni yönetimi altında, yerel halkın hakları sınırlıdır.
 • Bu ülkenin bazı toprakları hala koloni olarak yönetilmektedir.
 • Kolonileşme, dünya tarihinin en tartışmalı konularından biridir.
 • Yeni bir koloni kurmak için gerekli malzemeleri toplamak zorundayız.
 • Salyangozlar, genellikle koloniler halinde yaşarlar.
 • Kolonizasyon döneminde, Avrupa ülkeleri birçok koloni kurmuşlardır.
 • Karınca kolonileri, inanılmaz bir şekilde örgütlüdürler.
 • ABD’nin en eski kolonilerinden biri, Virginia Kolonisi’dir.
 • Arılar, kolonileri için ballarını depolarlar.
 • Gıda arayışı için koloniler arasında savaşlar çıkabilir.
 • Koloni kurmak için en uygun yerleri araştırıyoruz.
 • Karidesler, koloniler halinde hareket ederek avlanırlar.
 • İlk koloniciler, genellikle yaşam koşullarının zorlu olduğu yerlere yerleşmişlerdir.
 • Kolonileşme, bazı toplumlarda hâlâ tartışmalı bir konudur.
 • Karıncalar, kolonileri için yeraltında tüneller kazarak yaşarlar.
 • Koloni kurmak için gerekli finansmanı sağlamak zor bir süreç olabilir.
 • Bazı kuş türleri, koloniler halinde yaşarlar ve yavrularını birlikte büyütürler.
 • Kolonizasyon, Avrupa tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır.
 • Koloniler, tarihte birçok ülkenin yabancı topraklara yerleşerek orada bağımsız bir yönetim kurdukları yerlerdir.
 • İnsanlar, kolonileşme yoluyla farklı coğrafyalara yerleşerek yeni toplumlar ve kültürler oluşturmuşlardır.
 • Koloni dönemi boyunca, Avrupa’nın çeşitli ülkeleri, Afrika, Asya ve Amerika gibi kıtalarda sömürge toprakları edinmişlerdir.
 • Kolonicilik, sömürgeleştirme ve toprak işgali nedeniyle, birçok yerde yerli halkların hakkının gasp edildiği, baskı ve zulmün olduğu bir süreçtir.
 • Günümüzde, bazı küçük ülkelerin ekonomileri, kolonileşme dönemlerinde kurdukları ticari ilişkiler sayesinde gelişmiştir.
 • Bazı hayvanlar, koloniler halinde yaşayarak birbirlerine destek olup avlanabilir, beslenir ve savunma sağlayabilirler.
 • Arılar, balıkçıl kuşlar ve penguenler, koloni halinde yaşayan hayvanlardan bazılarıdır.
 • Sosyolojide, toplumsal grupların bir arada yaşayarak özgün bir kültür oluşturdukları yerleşim yerleri de koloni olarak adlandırılabilir.
 • Bazı bitkiler, kök sistemleri aracılığıyla koloniler oluşturarak toprakta yayılabiliyorlar.
 • Bakteriler de koloni halinde yaşayabilirler ve birbirleriyle işbirliği yaparak sağlıklı bir ortamda üremelerini sağlayabilirler.
 • Koloni olmak, bireylerin bir araya gelerek ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmelerini ifade eder.
 • Birçok karınca türü, koloni halinde yaşayarak karmaşık sosyal yapılar oluştururlar ve görevlerini birlikte yerine getirirler.
 • Bazı mantarlar da koloni halinde yaşayarak, toprakta büyük alanlar kaplayabilirler.
 • Günümüzde, koloni terimi, özellikle uzay keşifleri ve uzayda yaşam arayışı ile ilgili konularla da sık sık kullanılmaktadır.
 • Mars gibi gezegenlerde, insanların kolonileşmesi ve burada yaşam sürdürmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Birleşik kelime örnekleri:

 • Sömürgecilik, bir ülkenin başka bir bölgesinde koloni kurması ve yönetmesi anlamına gelir.
 • Koloni valisi, bir koloninin yönetiminden sorumlu olan yetkili kişidir.
 • Koloni hükümeti, bir koloninin kendi kendini yönetebilen bir yapıya sahip olması durumunda kurulan yönetim şeklidir.
 • Koloni toprağı, bir ülkenin ana kıtasından uzakta bulunan bağımlı bölgeyi ifade eder.

Köken bilgisi: Koloni kelimesi, Latince “colonia” kelimesinden dilimize geçmiştir. Kelimenin asıl anlamı, “tarım toprağı” gibi anlamlara gelir. Daha sonra kelime, özellikle yabancı ülkelerde kurulan yerleşim yerlerini ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır.


Koloni Nedir?
Koloni, farklı alanlarda çeşitli anlamlarla kullanılan bir terimdir. Biyolojide, koloni terimi genellikle iki ya da daha fazla türdeş bireyin bir araya gelerek bir topluluk oluşturduğu durumu ifade eder. Bu topluluk, bir arada yaşayarak genellikle birbirlerine destek sağlar. Örnek olarak, arılar, karıncalar gibi hayvanların oluşturduğu topluluklar buna bir örnektir.

Hayvan Kolonisi Ne Demektir?
Hayvan kolonisi, genellikle arılar, karıncalar gibi organizmaların oluşturduğu toplulukları tanımlar. Bu koloniler, genellikle belirli bir amacı gerçekleştirmek veya karşılıklı fayda sağlamak için bir araya gelirler. Örneğin, arılar ballarını üretmek için, karıncalar da kolonilerindeki iş bölümüyle yaşamlarını sürdürmek için bir arada bulunurlar.

Mikrobiyolojide Koloni Nedir?
Mikrobiyoloji bağlamında, bir koloni, mikroorganizmaların bir araya gelerek oluşturduğu gözle görülebilir bir birlik olarak tanımlanır. Özellikle bakteri kültürlerinde, bu koloniler genellikle bir besi yerinde uygun şartlar altında çoğalma gösterir.

Koloni Nedir? Biyoloji ve Tarih Açısından
Biyolojide, koloni terimi, genellikle türdeş bireylerin bir araya gelerek bir topluluk oluşturması anlamına gelir. Tarih açısından ise koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeyi ele geçirerek yurttaşlarını oraya iskan etmesi durumunda oluşan bir yerleşim birimi olarak tanımlanır.

S Koloni, M Tipi Koloni, L Tipi Koloni Nedir?
Mikrobiyoloji bağlamında, farklı tip koloniler bulunur: S (Smooth) koloni, düzgün ve parlak bir görünüme sahipken, M tipi koloniler genellikle sümüksü bir yapıya sahiptir. L tipi koloniler ise düzensiz, granüllü ve yapışkan bir görünüme sahiptir.

Sosyolojide Koloni Nedir?
Sosyoloji bağlamında, koloni, tarihsel olarak artan nüfus, coğrafi koşullar veya baskı gibi sebeplerden dolayı bir alanda barınamayan ve genellikle hayvancılıkla uğraşan bir halkı tanımlar.

Hücre Koloni Nedir?
Mikrobiyolojide, hücre koloni, mikroorganizmaların belirli bir besi yerinde tek bir hücreden sürekli çoğalarak oluşturduğu gözle görülebilen küme veya birliktir.

Koloni Faaliyetleri ve Tarihi
Kolonicilik veya sömürgecilik, bir devletin kendi sınırlarının dışındaki bölgeleri ele geçirerek egemenliğini genişletmesi veya yerleşim birimleri oluşturması olarak tanımlanabilir. Bu faaliyetler, tarihsel olarak devletlerin genişleme politikalarının bir parçası olmuştur.

Bu geniş kapsamlı açıklamalar, “koloni” teriminin farklı disiplinlerdeki anlamlarını açıklamakta ve terimin sosyoloji, tarih, mikrobiyoloji ve politika gibi alanlardaki farklı kullanımlarını kapsamaktadır. Bu sayede, terimin farklı bağlamlardaki anlamları hakkında genel bir anlayış sağlanmış olur.

Koloni, nedir? Ne anlama gelir? Şehir mi, örgütlenme mi? 3. sınıfta öğrenilir mi? İlgili cümle nedir? Sözlük anlamı nasıl açıklanır? Koloni olmak ne demektir? 

Koloni, çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilen bir terimdir. 4. sınıf seviyesinde, koloni, tarih derslerinde öğrencilere, genellikle bir ülkenin başka bir yerinde yerleşik halk tarafından yönetilen bir toprak parçasını ifade eden bir kavram olarak öğretilir. Öte yandan, koloni terimi siyasetle ilgilenenler için farklı bir anlam taşır; bu bağlamda, bir ülkenin başka bir ülke veya bölge üzerindeki etkisini artırmaya çalıştığı siyasi bir ilişkiyi ifade eder. Mikrobiyoloji alanında, koloni, bakteri veya mikroorganizmaların kültür ortamında büyüyerek oluşturduğu grupları tanımlamak için kullanılır. Özgü sözlük anlamı ise, terimin özgün bir bağlama göre nasıl kullanıldığını belirler. İşte bir cümle örneği: “Tarih dersinde, koloni terimi, geçmişte birçok büyük imparatorluğun genişlemesini açıklamak için kullanılan önemli bir kavramdır.”

1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar