İslama göre dünya nasıl oluştu

Paylaşın

Evren olmadan dünya nasıl var olabilir? İslama göre dünya nasıl oluştu?

1. Kuran’a göre yeryüzü göklerden önce yaratılmıştır. Yani dünya içinde bulunduğu evrenden önce yaratılmıştır. Burada bir mantıksızlık yok mu?

Cevap:

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade etmek isterim ki, “dünya içinde bulunduğu evrenden önce yaratılmıştır” ifadesi yanlıştır. Zira evren yerin içinde bulunduğu bir varlık topluluğudur ve evren olmadan yer diye bir varlık düşünülemez. Bu noktada, karşılaştırma yerine yerküresi ile gökler arasında bir kıyaslama yapmak daha doğru olacaktır.

2. Buradaki mantıksızlığı bir örnek ile açıklayayım: Şimdi 6 katlı bir apartman yapmaya karar veriyorsunuz diyelim önce nerden başlarsınız? Apartmanın 1. Katını yapmakla başlarsınız değil mi? Çünkü 1. Katı yaparsanız 2. Katı çıkabilirsiniz (yapabilirsiniz) daha sonra 2. Katı çıktıktan sonra 3. Katı çıkabilirsiniz (yapabilirsiniz) daha sonra 4, 5 ve 6. Katları yaparsınız…

3. Ama Kuran’a göre olay şöyle: 6 katlı bir apartman yapmaya karar veriyorsunuz fakat işe önce apartmanın 4. Katını yapmak ile başlıyorsunuz. Bu ne kadar mantıksız ve imkansızdır farkındasınız değil mi? Çünkü 4. Katı yapabilmeniz için daha önce 1, 2 ve 3. Katları yapmış olmanız gereklidir.

Cevap:

Bu örnek, evrenin katmanlarını anlamak adına kullanılmış, ancak evrenin yapısı apartman katları gibi sıralı değildir. Evren, karmaşık ve birbirinden bağımsız bileşenlere sahiptir. Örneğin, Güneş sistemi kendi içinde bağımsız bir birimdir ve diğer sistemlerle sıralı bir hiyerarşi içermez.

4. İşte Kuran’daki dünyanın evrenden önce yaratılma olayı da aynen buna benzemektedir. Dünyanın yaratılabilmesi için önce evrenin yaratılmış olması gereklidir çünkü dünya evrenin içinde barınıyor. Ama Kuran’a göre olay böyle değil. Kuran’a göre dünya önce yaratıldı evren dünyadan sonra yaratıldı. Çok saçma… Evren olmadan dünya nasıl var olabilir?

Cevap:

Kur’an’da yer alan ayetlerin bütünlüğüne bakıldığında, evrenin ve yerküresinin yaratılışının farklı açılardan anlatıldığı görülmektedir. Ayetlerin birbirini tamamladığı ve çelişki içermediği anlaşılmaktadır.

Örneğin, “İkisi de birbirine bitişikti, sonra birbirinden ayırdık.” (Enbiya, 21/30) ayeti, yer küresi ile göklerin başlangıçta birbirine bitişik olduğunu, daha sonra ayrıldığını ifade eder. “Yerde ne varsa hepsini sizin için O yarattı; sonra da semaya yönelip onu yedi gök halinde düzenledi.” (Bakara, 2/29) ayeti ise, yer küresinin göklerden önce yaratıldığını vurgular.

5. Eğer mantıklı bir cevap verirseniz gerçekten Müslüman olacağım…

Cevap:

İslam’ı anlamak ve kabul etmek kişinin kendi içsel bir sürecidir. Sorularınız üzerine yapılan açıklamaların size yardımcı olmasını umuyoruz. İslam’ın derinliklerini keşfetmek, ilim ve irfanla bu konularda daha fazla bilgi edinmek, şüpheleri gidermek için önemlidir. Sorularınız devam ettiği sürece, bilgiye ulaşmak için çaba sarf etmekten çekinmeyin. Allah yolu size kolaylaştırsın.


islama gore dunya nasil olustu 1inci.net

Kur’an’a Göre Dünya ve Evrenin Yaratılışı:

Soru:

Kuranda dünya nasıl yaratıldı? Kur’an’a göre gökler ve yerler bitişik iken, Allah aralarını büyük bir patlama (Big Bang) ile ayırdı. Büyük patlamadan sonra yüce Allah bulutsu kütle haline gelen (sedim) göğe ve yere, çekim kanununa göre yerlerinizi alınız emrini verdi. Allah dünyayı nasıl yarattı ayet?

Cevap:

Kur’an, evrenin ve dünyanın yaratılışını detaylı bir şekilde anlatan birçok ayet içermektedir. Bu ayetlerin bir kısmını şu şekilde inceleyebiliriz:

  1. Kaf Suresi, 38. ayet: “Andolsun, Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık; Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.”
  2. Hadid Suresi, 4. ayet: “Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O’dur.”

Bu ayetlerde geçen “altı günde yaratma” ifadesi, bir süreç ve plan dahilinde yaratılışın gerçekleştiğini ifade eder. Bu sürecin belli bir zaman diliminde olması, yaratmanın hikmet ve plan içinde gerçekleştiğini gösterir.

Diğer Ayetlerden Bazıları:

  1. En’am Suresi, 101. ayet: “Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O’nun nasıl bir çocuğu olabilir? O’nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyi bilendir.”
  2. Araf Suresi, 54. ayet: “Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir.”
  3. Yunus Suresi, 3. ayet: “Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip-çeviren Allah’tır. O’nun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur, öyleyse O’na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?”

Bu ayetlerde vurgulanan noktalar, Allah’ın yaratma eylemindeki kudretini, hikmetini ve tekliğini ön plana çıkararak insanları düşünmeye, öğrenmeye ve ibadet etmeye çağırmaktadır.

islama gore dunya nasil olustu 1inci.net 2

Kur’an’ın Evreni ve Yaratılışı Anlatışı:

Kur’an’ın yaratılış hikayesi, evrenin ve dünyanın Allah’ın kudretiyle altı günde yaratıldığına vurgu yapar. Ayetler, bu yaratılışın detaylarına inmeksizin, Allah’ın sonsuz gücünü ve hikmetini vurgular. Göklerin ve yerin yaratılışıyla ilgili detaylar, insanları Allah’ın varlığına, birliğine ve kudretine iman etmeye davet eder.

Özellikle “altı günde yaratma” ifadesi, yaratılışın belirli bir plan ve süreç içinde gerçekleştiğini, tesadüflerle değil, bilinçli bir tasarımın ürünü olduğunu anlatır. Bu, evrenin ve dünyanın tesadüflerle değil, bilinçli bir yaratıcı tarafından yaratıldığına dair bir perspektifi içermektedir.

Ayetlerin Anlamı ve Mesajı:

Kur’an’ın evreni anlatışı, insanları düşünmeye, yaratılışın derinliklerini anlamaya ve Allah’a ibadet etmeye yönlendirmektedir. Ayetler, insanların çevrelerine dikkatlice bakmalarını ve bu muazzam düzenin bir tesadüf olmadığını anlamalarını istemektedir.

Ayetler, insanlara dünya ve evrenin yaratılışındaki hikmetleri düşünmeleri ve bu hikmetleri anlamaları için bir fırsat sunar. Bu düşünce süreci, insanların Allah’a yaklaşmalarını ve O’na şükretmelerini sağlar.

Sonuç:

Kur’an’ın evrenin ve dünyanın yaratılışı hakkındaki ayetleri, bu yaratılışın bilinçli, planlı ve altı günde gerçekleşen bir süreç olduğunu vurgular. Bu anlatı, insanları düşünmeye, evrendeki düzeni anlamaya ve yaratıcının varlığına iman etmeye çağırarak bir derinlik sunar. Her ayet, Allah’ın kudretini, hikmetini ve birliğini vurgulayarak insanları ibadete, şükre ve düşünmeye yönlendirir.

1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar