2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı MEB Yönetmelik Değişiklikleri Nelerdir?

Paylaşın

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aldığı Yönetmelik Değişikleri kararıyla bir dizi yeniliğe imza attı. Devamsızlık ve başarısızlıklara karşı önlem almak adına önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurdu.

SINAV SİSTEMİ

Liselerde sınavlar test usulü değil yazılı olacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere 4 dil becerisini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

Ortaokul ve liselerde belirlenen tarihlerde sınavlar ortak yapılacaktır.
İlkokullarda yazılı uygulama yapılmayacaktır.

SINIF GEÇME

4 ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacaklar.

Ders ortalaması 50 olan öğrencilerden, en fazla 3 dersi 50 olan öğrenci sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. 50 başarı puanı geçmek için yeterli olmayacak.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞLER ZORLAŞTI

Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu
kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun
görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim
kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında Açık
Lise’ye nakil ve geçişler yapılamayacak.

DEVAMSIZLIK

Art arda 2 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisine iletişim araçlarıyla bilgi verilecek.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacaktır.

Özürsüz yapılan her türlü devamsızlıktan dolayı, gelinmeyen gün kadar, ders programındaki sosyal sorumluluk projesine 1 ders eklenecektir.


Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemine önemli değişiklikler getirerek devamsızlık ve başarısızlıkla mücadele amacıyla önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurdu. Liselerde sınavlar artık yazılı olarak düzenlenecek, Türk Dili ve Edebiyatı dersi sınavları ise dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak. Ortaokul ve lise seviyesinde sınavlar belirli tarihlerde ortak olarak yapılacak, ilkokullarda ise yazılı sınav uygulanmayacak. Sınıf geçme kriterleri değişti; 4 ve üzeri zayıf not alan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak, ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersi 50 olan öğrenci sorumlu olarak üst sınıfa geçebilecek, ancak 50 başarı puanı geçmek için yeterli olmayacak. Ayrıca, Açık Lise’ye geçişlerde sıkı kurallar getirildi ve istisnalar dışında geçişler yapılamayacak. Devamsızlık konusunda da önlemler alındı; art arda 2 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisine bilgi verilecek, özürsüz 10 gün devamsızlık yapan öğrenciler başarısız sayılacak ve özürsüz devamsızlıklar sosyal sorumluluk projelerine ders eklenerek telafi edilecektir. Bu değişiklikler, eğitim sisteminde daha disiplinli ve başarılı bir yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlıyor.


  • Meb YÖNETMELİK değişikliği 2023, Meb disiplin YÖNETMELİĞİ /2023, ortaöğretim kurumları yönetmeliği’ 2023 ve Meb Mevzuat PDF belgeleri, eğitim alanında yapılan son değişiklikleri yansıtmaktadır. Ortaöğretim Kurumları YÖNETMELİĞİ son hâli ve 657 Meb mevzuat ise eğitim politikalarının güncel hali hakkında bilgi sağlar. Ortaöğretim disiplin YÖNETMELİĞİ 2023, disiplin konularında öğrencilere ve okullara rehberlik eden bir kaynak sunar. Meb yönetmelikler ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan kuralları içeren kapsamlı bir kaynaktır.
1inci
1incihttps://1inci.net
1inci.net yazarı 1 inci.

Benzer Yazılar

Son Yazılar